Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Факультет міжнародної освіти

Головною метою діяльності Факультету є надання освітніх послуг іноземним громадянам.

Факультет здійснює:

Пошук (у тому числі за кордоном) юридичних та фізичних осіб, які на законних підставах займаються відбором та направленням громадян іноземних країн на навчання в Україну, а також підготовку контрактів з ними.

Підготовку, оформлення та видачу запрошень на навчання в Україні та візову підтримку абітурієнтів-іноземців.

Прийом іноземних громадян на контрактній підставі на усі форми навчання у НТУ «ХПІ», підготовку і видання необхідних наказів, укладення, облік та збереження контрактів.

Направлення на основні факультети громадян у відповідності з обраною спеціальністю.

Реєстрацію іноземних громадян, які прийняті на навчання у відділі громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області.

Після закінчення навчання Факультет оформляє дипломи відповідного рівня підготовки (бакалавр, спеціаліст або магістр) та проводить їх легалізацію у Міністерстві закордонних справ України.

До складу Факультету входять :

Кафедра «Природничих наук»; кафедра «Гуманітарних наук»; кафедра «Соціально-економічних наук». Вони здійснюють довузівську підготовку іноземних громадян за інженерно-технічним, економічним, медико-біологічним та гуманітарним напрямкам навчання, з метою отримання іноземними громадянами сертифікату встановленого зразка. Іноземці, які пройшли курс довузівської підготовки, мають змогу навчатися як у НТУ «ХПІ», так і у будь-якому ВНЗ України. Гарантією високої якості підготовки іноземних громадян є кваліфікація викладачів, їх багаторічний досвід роботи з іноземними громадянами, розроблені на кафедрах особливі методики навчання. Центр підготовки іноземних громадян. Центр здійснює адміністративний контроль за навчанням іноземних громадян та оформлення всіх необхідних документів:

  • видачу запрошень на навчання абітурієнтам-іноземцям;
  • оформлення договорів на навчання з юридичними та фізичними особами;
  • реєстрація іноземних студентів у ВГІРФО УМВС України в Харківській області;
  • контроль за навчанням студентів-іноземців.

Підготовка іноземних громадян в НТУ «ХПІ» здійснюється в три етапи :

Довузівська підготовка. Навчання на основних факультетах за всіма базовими спеціальностями для отримання ступеню бакалавра, спеціаліста або магістра. Подальше післядипломне навчання з можливістю навчання в аспірантурі та докторантурі.

Умови про живання іноземних громадян

Мешкають студенти-іноземці у 3 окремих студентських гуртожитках у кімнатах на одну, дві або три особи. У гуртожитках є читальні зали, бібліотеки, кафе, спортзали.

 

 

Я, Сайед Мохаммад ТАУХИД Сиддики, громадянин Народної республіки Бангладеш, маю честь представити себе як один з іноземців, що приїхав з Бангладеш у колишній Радянський Союз у 1988р. по лінії Міністерства Освіти СРСР на навчання по квоті для безкоштовного навчання.

Після закінчення підготовчого факультету Харківського політехнічного інституту в 1889р. вступив до ХПІ на факультет "Автоматики і риладобудування" (АП) кафедри ЕОМ за фахом "Комп'ютерні та інтелектуальні системи і мережі".

Хотів би поділитися своїми враженнями і спогадами з приводу мого навчання в рідному НТУ "ХПИ". З тих пір як я вирішив одержати вище утворення в СРСР, я був націлений на вибір кращого інституту для реалізації своїх амбіційних кар'єрних планів. Хочу сказати, що "ХПИ", один із кращих, котрий запропонував мені перспективні і різноманітні програми навчання, а також різні можливості розширення кругозору і світогляду.

Навчання в "ХПИ" багато чого мені дала як в особистому, так і в професійному плані. Я приїхав учитися, тому що моєю мрією й основною метою було і залишається бути висококваліфікованим фахівцем і експертом по технічних і високотехнологічних проектах різних галузей Бангладеш, знайти правильний напрямок для створення професійної кар'єри в області технологічних прогрессов, технології самого бізнесу і заснувати власний бізнес з Україною і різними країнами світу.

Чітка організація навчання, відмінний підбор висококваліфікованих викладачів, усе це дозволило одержати необхідні знання й імпульс до подальшої самоосвіти. Мій життєвий інтерес до психології, що привів мене на студентську лаву, реалізувався в проведенні дослідницьких робіт на науковій основі.

У результаті я знайшов нові можливості для самореалізації і професійного росту, а так само наукового розуміння навколишніх мене процесів і підходів до рішення будь-яких задач, що виникають реалізації різних проектів.

Приємним відкриттям було те, що в процесі навчання я зміг полюбити навіть ті предмети, що у школі були мені зовсім не цікаві. Я почуваю творчий і особистісний ріст. Хочу виразити свою вдячність деяким деканам по роботі з іноземними студентами і проректорам НТУ "ХПИ" за гарну організацію навчального процесу і доброзичливе відношення до всіх іноземців. Окрему подяку виражаю моєму науковому керівнику за те, що він, завдяки своєму професіоналізму і розумінню, зумів розбудити в мені ще більше прагнення до знань.

Я дуже радий, що можу представлятися як випускник НТУ "ХПИ", одного з високо-рейтингових ВУЗОВ і збираюся надалі знайомити Бангладеш із системою навчання цього університету. Бажаю рідному ВУЗУ розвиватися, не втратити особа і залишатися в числі найкращих і передових в Україні, СНД, Європі і світі.

† 16.07.2011 2:42:00