Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

НТУ «ХПІ» – перший технічний вуз України

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (НТУ "ХПІ"), заснований у 1885 році. Акредитований за найвищим IV рівнем, здійснює підготовку фахівців за 107 спеціальностями на денній та заочній формах навчання.

У 2000 році Указом Президента України університету присвоєно статус Національного вищого навчального закладу України.

У 2010 році Національному технічному університету "ХПІ" надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету.

НТУ «ХПІ» це: 23 факультети денної форми навчання, центр заочного навчання, центр дистанційної та доуніверситетської підготовки, центр підготовки іноземних громадян, міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації кадрів з нових напрямів розвитку науки і техніки, три науково-дослідних і проектно-конструкторських інститути.

До складу НТУ "ХПІ" входять Гвардійський ордена Червоної зірки факультет військової підготовки імені Верховної Ради України, Верстатоінструментальний технікум (м. Харків) та Полтавський політехнічний коледж.

Харківський політехнічний університет має військову кафедру, яка готує студентів за 11 військовими спеціальностями з присвоєнням військового звання молодший лейтенант запасу. Підготовка на військовій кафедрі проводиться на контрактній основі. Термін навчання – 2 роки, починаючи з 3 курсу.

В університеті існує дворівнева система сприяння працевлаштуванню випускників. Кафедри активно підтримують контакти з профільними підприємствами, враховуючи їх потреби. Протягом навчання студенти проходять виробничу практику на підприємстві за своєю спеціальністю.

Сьогодні НТУ "ХПІ" діє і розвивається, втілюючи в життя принципи Болонської декларації (Хартії європейських університетів), до якої він приєднався у 2005 році.

Поширюються науково-технічні, навчально-методичні та культурні зв'язки з провідними вищими навчальними закладами США, Великобританії, Німеччини, Франції, Польщі, Угорщини, Румунії, Китаю, В'єтнаму. Зараз в університеті навчаються студенти-іноземці з 30 країн світу.

Харківський політех має сучасну матеріально-технічну базу з розвиненою інфраструктурою, яка дозволяє не тільки забезпечити навчально-виховний процес, проведення наукових досліджень, але й вирішувати соціальні проблеми: забезпечення студентів та викладачів житлом, оздоровлення та лікування співробітників і студентів.

У складі університету діють: 13 гуртожитків на 8000 місць, 7 житлових будинків, 20-корпусовий університетський кампус в центрі Харкова,  Палац студентів з танцювальними та виставочними залами, сучасний спортивний комплекс з двома плавальними басейнами та тенісним кортом, 14 спортивними залами, спортивно-оздоровчий табір у Фігуровці (на р. Сіверський Дінець – 200 місць), профілакторій на 100 місць, їдальня на 1700 місць, сучасна 6-поверхов бібліотека на 2 млн. томів з можливістю виходу до мережі Інтернет та інше.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХПІ» – ЄДНІСТЬ ОСВІТИ, НАУКИ І БІЗНЕСУ

† 20.11.2015 15:30:00