Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Важливі телефони

Центральна приймальна комісія (057) 707-66-34
Заочний факультет (057) 707-62-35
Підготовчі курси (057) 707-62-31
Підготовче відділення  (057) 707-60-45
Факультет міжнародної освіти (057) 707-63-16
Міжгалузевий інститут післядипломної освіти (друга вища освіта, перепідготовка, професійна підготовка) (057) 706-27-49
Довідкова служба телефонної станції НТУ "ХПІ" (057) 707-66-00

 

Телефони факультетів

Назва факультету Абревіатура Телефон
Механіко-технологічний факультет МТ  707-60-07
Машинобудівний факультет  МШ 707-69-40
Енергомашинобудівний факультет ЕМ  707-63-24
Факультет транспортного машинобудування  ТМ 707-63-81
Інженерно-фізичний факультет І  707-60-58
Інформатики та управління ІФ 707-65-11
Економічний факультет ЕК  707-68-56
Факультет бізнесу і фінансів БІФ 707-68-46
Фізико-технічний факультет ФТ  707-60-85
Електроенергетичний факультет Е 707-65-85
Електромашинобудівний факультет  ЕМБ 707-62-07
Факультет автоматики та приладобудування АП  707-62-66
Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій КІТ 707-69-56
Факультет технології неорганічних речовин ТНР 707-65-36
Факультет технології органічних речовин ТОР 707-60-11
Факультет інтегрованих технологій та хімічної техніки ІТ  707-62-14
Факультет економічної інформатики та менеджменту ЕІМ 706-32-24
Факультет інтегральної підготовки ІП 707-63-98
Центр заочного навчання ЦЗН 707-62-35
Чернівецький факультет ЧФ (03722) 7-29-02
Верстатоінструментальний технікум ВІТ 707-68-37
Інститут танкових військ  ІТВ  372-61-67
Центр дистанційної та доуніверситетської підготовки ЦДДП 707-62-58
Німецький технічний факультет  НТФ  707-69-74
† 02.07.2015 12:39:00