Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Центр заочного навчання

Декан – професор ЗАЇКА Едуард Ілліч, тел. 70-76-235.

Приймальна комісія: електротехнічний корпус, к. 318, тел. 70-76-569.

Майже 70 років в Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" проводиться підготовка спеціалістів за заочною формою навчання. За цей період отримано великий досвід навчально-методичної роботи зі студентами-заочниками, який забезпечує достатньо високий рівень підготовки майже по 60 спеціальностям машинобудівного, електромашинобудівного, хімічного і економічного напрямів.

У центрі заочного навчання навчається понад 4,5 тисяч студентів, як громадян України, так і близького та далекого зарубіжжя – з Росії, Туркменістану, Ізраїлю і Германії.

У центрі проводиться підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Перелік напрямів підготовки та спеціальностей, за якими здійснюється набір до центру, приведений на стор. 11.

Особливості кожної із спеціальностей центру заочного навчання викладені в основних відомостях про факультети денного навчання, оскільки з вказаних
спеціальностей проводиться підготовка і на денній формі навчання.

За свою майже 70-річну історію центр заочного навчання (до 2009 р. - заочний факультет) досяг значних успіхів у організації та проведенні навчального процесу.

Кращі викладачі, що мають навички керівництва в промисловій сфері, велика кількість професорів та доцентів зайняті в навчанні з заочної форми. Якість підготовки спеціалістів знаходиться на рівні денного навчання.

Навчання на у центрі заочного навчання здійснюється на бюджетній і наконтрактній основі. Термін навчання: бакалавр – 4 роки, спеціаліст і магістр – 5
років 10 місяців
.

† 13.07.2011 15:01:00