Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Факультет автоматики та приладобудування

Декан – професор ГАПОН Анатолій Іванович

Наукометричні дані: Scholar / Scopus

Приймальна комісія: електротехнічний корпус, к. 210,
тел.: 707-62-66.
web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/ap/glavnaya
e-mail: gapon@kpi.kharkov.ua

Факультет "Автоматика та приладобудування" було засновано у 1961 році для вирішення актуальних науково-дослідницьких та технічних проблем розвитку приладобудування, систем автоматизації і управління та обчислювальної техніки. У 1968 році до складу факультету було включено кафедру "Радіоелектроніка". У 2004 році на базі АП факультету було створено новий факультет "Комп’ютерних та інформаційних технологій".

У складі факультету працювало чотири галузевих і проблемних лабораторій по створенню нових зразків обчислювальної техніки, систем управління та приладів. Працювали такі видатні вчені: Суєтін О.М., Ступель Ф.А., Воронов В.Г., Терентьєв С.М., Діденко К.І., Бенін В.Л.

На факультеті підготовлено більше 10000 фахівців для промисловості.

Сьогодні навчальний процес здійснюють більш 60 викладачів, серед яких більш 80 % мають науковий ступінь доктора або кандидата технічних наук.

Здійснюється підготовка у таких галузях: радіоелектронна, вимірювальна, радіофізична, медична апаратура, комп’ютеризовані та інтелектуальні системи технічної та медичної діагностики, контролю та управління, програмування мікропроцесорних систем і систем з вбудованими мікроконтролерами, метрологія, стандартизація та сертифікація продукції. Базовими дисциплінами факультету є загальна фізика та спеціальні розділи фізики, вища математика, теорія імовірності та математична статистика, теоретичні основи електротехніки та електроніки, теорія інформації, теорія вимірювань, теорія автоматичного управління, програмування мікропроцесорних пристроїв, алгоритмічні мови високого рівня.

Студенти проходять практичну підготовку у філіях кафедр факультету, організованих на сучасних підприємствах, в установах та науково-дослідних інститутах Харкова та України: ВАТ "Моноліт", ВАТ "Комунар", ВАТ "Хартрон", Харківський державний центр стандартизації, Національний науковий центр "Метрологія", ХКБМ ім. Морозова, Інститут іоносфери НАНУ, Харківська обласна клінічна лікарня.

Переважна більшість випускників факультету знаходять працевлаштування на підприємствах радіоелектронної та електротехнічної промисловості, науково-дослідних та проектних організаціях, конструкторських бюро, інформаційно-обчислювальних та медичних центрах, підприємства зв’язку, служби метрологічного забезпечення та контролю якості, сертифікаційних центрах, на посадах програмістів, розробників автоматизованих систем контролю та управління складними технологічними процесами та технічними об’єктами, інженерів-метрологів, інженерів з сертифікації промислової продукції.


† 15.04.2016 9:20:00