Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Докторантура і аспірантура — iсторична довiдка

Слово «аспірант» походить від латинського вислову «dum spiro spero», що в перекладі означає, «поки дихаю, сподіваюся». В етимології цього слова простежується високе поняття - дух. Отже, аспірант - це майбутній вчений, людина, покликаний самовіддано служити духу науки. Це повинно бути основною мотивацією рішення про вступ на навчання в аспірантуру для кожної молодої людини, що стоїть перед вибором свого життєвого шляху. Інститут аспірантури у вузах УРСР було створено в 1922 р. відповідно до Положення про порядок підготовки наукових робітників при вищих навчальних закладах та науково-дослідницьких інститутах. Цей документ започаткував систему підготовки кадрів для задоволення потреб народного господарства і культури в працівниках вищої кваліфікації, а вузів - викладацьким складом. У 1922 р. був відкритий відділ аспірантури і в Харківському технологічному інституті.

У Харківському технологічному інституті (раніше практичний технологічний інститут) підготовка науково-педагогічних кадрів велася з дня заснування інституту. Науково-дослідна робота проводилася вузівськими кафедрами, які очолювали видатні вчені, професори - визнані дослідники у певній галузі знань. Наприклад, серед вихованців видатного вченого, професора А.П. Лідова випускник ХТІ 1898 Фокін С.А. - відомий вчений, професор, що продовжив дослідницьку діяльність в області жирів.

На час організації аспірантури в Харківському Технологічному інституті значилося 5 аспірантів, надісланих за колишніми, дорадянськими положеннями.

У 1922 році було прийнято ще 14 аспірантів. Серед них: В, Н. Кияниця, С. Аронович, В. Майзель, Ф.А. Жмарев, А.А. Бєліков та ін. У 1923 р. аспірантами були затверджені ще 6 чоловік. На кафедрі сільськогосподарських машин - А.Д. Брускин і В. Кастерін, за хімічним кафедрам - Г.Л. Юхновський, Л.М. Майер та М.І. Некрич.

Серед випускників аспірантури визначити Юхновського Григорія Лазаревича - відомого вченого-хіміка, організатора і першого завідувача кафедри хімічної технології лаків, фарб і лакофарбових виробів, професора, заступника директора ХХТІ (1937-1939), Брускіна Олександра Давидовича - перший головного інженера Харківського тракторного заводу , директора Челябінського тракторного заводу, наркома важкої промисловості СРСР і А.Н. Підгорний – професор, засновник перший директор Харківського інституту проблем машинобудування, Окомбі Саіс Андре, к.т.н., професор, міністр науки та освіти Республіки Конго, Арус Мохаммед Хабіб, д.т.н., професор університету Латтакія (Сирія), директор нафтопереробного заводу , та ін.

На даний час аспірантура НТУ «ХПІ» - найвідоміша в Україні кузня підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації з технічних наук. Маючи дозволу Міністерства освіти і науки України на підготовку аспірантів з технічних, біологічних, економічних, педагогічних, екологічних, військових та т. і. спеціальностей аспірантура НТУ «ХПІ» здійснює підготовку аспірантів з інженерних напрямків практично по всьому спектру спеціальностей машино - та приладобудівних галузей народного господарства.

Наукове керівництво аспірантами здійснюють 160 докторів наук, професорів та понад 300 доцентів, кандидатів наук. Підготовка аспірантів ведеться на всіх факультетах університету. Іноземні громадяни мають можливість навчатися в аспірантурі та докторантурі університету. За останній час в аспірантурі університету навчались іноземні аспіранти з Ірану, Лівану, Китаю, Іраку, В'єтнаму, Нігерії, Сирії, Тунісу, Єгипту, Кувейту та ін.. Починаючи з 1950 року більш ніж 4000 осіб захистили кандидатські дисертації та 420 - докторські. Таким чином, наочним є істотний внесок аспірантури НТУ «ХПІ» у становлення та розвиток науково-промислового потенціалу нашої країни, в справі виховання науково-технічної інтелігенції, підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для народного господарства і, зокрема, викладачів для вищої школи.

† 19.07.2011 21:09:00