Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Докторантура і аспірантура — перелік спеціальностей

В НТУ «ХПІ» відкрита докторантура і аспірантура. До навчання приймаються як громадяни України, так і іноземці. Науковими керівниками та консультантами є висококваліфіковані доктори та кандидати наук. На кафедрах працюють 15 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації здійснюється як з відривом від виробництва, так і без відриву з фізико-математичних, хімічних, технічних, педагогічних, соціологічних, історичних наук.

Перелік спеціальностей по яким проводиться набір та підготовки спеціалістів вищої кваліфікації Шифр галузь науки, спеціальність:

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

01.01.02 Диференційні рівняння
01.02.01 Теоретична механіка
01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла
01.04.01 Фізика приладів, елементів і систем
01.04.03 Радіофізика
01.04.07 Фізика твердого тіла
01.04.13 Фізика металів
01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи

ХІМІЧНІ НАУКИ

02.00.01 Неорганічна хімія
02.00.02 Аналітична хімія
02.00.03 Органічна хімія
02.00.04 Фізична хімія
02.00.05 Електрохімія

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

03.00.16 Екологія
03.00.20 Біотехнологія

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

05.01.01 Прикладна геометрія, інженерна графіка
05.02.02 Машинознавство
05.02.08 Технологія машинобудування
05.02.09 Динаміка та міцність машин
05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
05.03.05 Процеси та машини обробки тиском
05.05.03 Двигуни та енергетичні установки
05.05.05 Піднімально-транспортні машини
05.05.13 Машини та апарати хімічних виробництв
05.05.14 Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання
05.05.16 Турбомашини та турбоустановки
05.05.17 Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати
05.09.01 Електричні машини й апарати
05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи
05.09.05 Теоретична електротехніка
05.09.12 Напівпровідникові перетворювачі електроенергії
05.09.13 Техніка сильних електричних та магнітних полів
05.11.05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин
05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин
05.11.17 Біологічні та медичні прилади і системи
05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі
05.13.03 Системи та процеси керування
05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти
05.13.06 Інформаційні технології
05.13.07 Автоматизація процесів керування
05.14.02 Електричні станції, мережі і системи
05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
05.14.14 Теплові та ядерні енергоустановки
05.16.01 Металознавство та термічна обробка металів
05.16.04 Ливарне виробництво
05.17.01 Технологія неорганічних речовин
05.17.03 Технічна електрохімія
05.17.04 Технологія продуктів органічно синтезу
05.17.06 Технологія полімерних і композиційних матеріалів
05.17.07 Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів
05.17.08 Процеси та обладнання хімічної технології
05.17.11 Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
05.17.14 Хімічний опір матеріалів та захист від корозії
05.18.06 Технологія жирів, ефірних масел і парфюмерно-косметичних продуктів
05.22.02 Автомобілі та трактори
05.22.07 Рухомий склад залізниць та тяга поїздів

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

07.00.01 Історія України
07.00.07 Історія науки й техніки

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки мысли
08.00.03 Економіка та управління національним господарством
08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

13.00.04 Теорія і методика професійної освіти

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

19.00.03 Психологія праці. Інженерна психологія (технічні науки)

ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНІ НАУКИ

20.02.14 Озброєння і військова техніка

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

21.06.01 Екологічна безпека

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

22.00.04 Спеціальні та галузеві соціології


Щорічно понад 60 працівників університету захищають докторські та кандидатські дисертації.

Випускники докторантури та аспірантури працюють на кафедрах НТУ «ХПІ» викладачами, науковими співробітниками, керівниками структурних підрозділів, а також керівниками та провідними спеціалістами на підприємствах, в фірмах, ВНЗ, наукових та фінансових установах України і зарубіжних країн.

† 16.07.2011 13:18:00