Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Факультет бізнесу та фінансів

Декан – професор, кандидат економічних наук Гаврись Олександр Миколайович

Наукометричні дані: Scholar / Scopus

Приймальна комісія: вул. Фрунзе 21, корпус У-1, 2-й поверх, кімната №202.
тел. (057) 707-60-67, 707-68-46
e-mail: bf_10@ukr.net
web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/bf/

 

Факультет бізнесу та фінансів створено у 2003 році. Історія факультету починається з 1991 року, коли було засновано першу в Україні кафедру менеджменту та було отримано ліцензію на підготовку спеціалістів по спеціальності "Менеджмент у виробничій сфері" (сьогодні "Менеджмент організацій і адміністрування"). У 1992 р. було відкрито спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". Після створення факультету було відкрито спеціальності "Фінанси і кредит" і "Оподаткування" (2004 р.), а в 2008 р. – "Соціологія". В 2012 р. факультет відкрив прийом на спеціальність "Менеджмент інвестиційної діяльності" та у магістратуру за спеціальністю "Фінанси і кредит", а в 2013 р. розпочато набір на новий напрям підготовки – "Товарознавство і торговельне підприємництво". У 2015 році відкрито магістратури зі спеціальностей "Оподаткування", та "Бізнес-адміністрування".

У 2006 р. розпочато підготовку фахівців зі спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" з викладанням усіх предметів англійською мовою. Пізніше навчання англійською мовою відкрите на спеціальностях "Менеджмент організацій та адміністрування", "Менеджмент інвестиційної діяльності", "Фінанси і кредит". Викладання ведуть іноземні фахівці та провідні викладачі факультету БФ. Студенти мають можливість отримати конспект та відповідати українською або російською мовами. У 2009 р. підписано договір з Магдебурзьким університетом про сумісні дипломи. Урядом Німеччини для студентів факультету БФ виділено 5 стипендій для навчання в Магдебурзькому університеті. Після закінчення програми студенти отримують бакалаврські дипломи Магдебурзького університету та "НТУ ХПІ" і можуть навчатися у магістратурі обох університетів. Студенти факультету одержують стипендії також у Клагенфуртському (Австрія), Гамбурзькому університетах та у Віденському економічному університеті, навчаються англійською мовою у Чехії, Польщі, Туреччині.

Факультет продовжує активну роботу по розширенню спеціальностей та підвищенню освітньо-кваліфікаційного рівня. Зокрема підготовлено та відправлено до МОН України документи по відкриттю магістратури зі спеціальності "Соціологія".

На факультеті працюють групи (потоки груп) з навчанням українською, або англійською, або російською мовами.

На спеціальність "Бізнес-адміністрування" на п’ятий курс можуть бути зараховані особи, що мають диплом бакалавра з будь-якого напряму, в т.ч. технічного.


† 27.04.2016 13:51:00