Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Чернівецький факультет (ЧФ)

Декан – МАТІЄГА Василь Михайлович.

Приймальна комісія: м. Чернівці, вул. Головна, 203-а, тел. (03722) 7-29-02.

Чернівецький факультет Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" було започатковано у 1997 р. у відповідь на нагальні потреби науково-технічного прогресу сучасної людської спільноти та, зокрема, економічного розвитку держави України. Очолює факультет декан, кандидат технічних наук, професор Матієга Василь Михайлович.

Факультет проводить підготовку на денній та заочній формі навчання.

Перелік напрямів підготовки та спеціальностей, за якими здійснюється набір:

ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  • Екологія та охорона навколишньогосередовища

МЕНЕДЖМЕНТ

  • Менеджмент організацій і адміністрування
  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

МАШИНОБУДУВАННЯ

  • Пiдйомно-транспортнi, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

БІОТЕХНОЛОГІЯ

  • Промислова біотехнологія

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

  • Системне програмування
  • Спеціалізовані комп’ютерні системи

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ

  • Електричні системи і мережі

Підготовка фахівців здійснюється, як за кошти держзамовлення так і за кошти фізичних або юридичних осіб. На факультеті є можливість вступу на старші курси для випускників технікумів, коледжів та вищих профтехнічних училищ.

Факультет має розгалужену базу сучасної комп’ютерної техніки, яка налічує понад 60 персональних комп’ютерів, які утворюють локальну інформаційну мережу факультету з виходом у всесвітню мережу Internet. Факультет повністю укомплектовано висококваліфікованими кадрами. Понад 70% професорсько-викладацького складу має наукову ступінь доктора або кандидата наук.

Підготовка фахівців залежно від напряму здійснюється за базовими дисциплінами: загальна фізика та спеціальні розділи фізики, вища математика, загальна та аналітична хімія, теорія ймовірностей та математична статистика, теоретичні основи електротехніки та електроніки, програмування мікропроцесорних пристроїв та алгоритмічні мови високого рівня. Дисципліни спеціальної підготовки визначаються обраною студентом спеціальністю та спеціалізацією. Серед них: інженерна та комп'ютерна графіка; процеси і апарати хімічних виробництв; мікробіологія; маркетинг; менеджмент; бухгалтерській облік; промислова екологія; соціальна екологія; біологія; метеорологія; безпека життєдіяльності; опір матеріалів; теорія машин і механізмів; деталі машин; теплотехніка; метрологія; стандартизація та сертифікація; алгоритмічні мови; основи збору, передачі та обробки інформації; електроні елементи автоматики та систем управління; методи і засоби цифрової обробки сигналів; комп'ютерне моделювання в технічних та біологічних системах та інші.

Практична підготовка здійснюється в організаціях, банківських установах, науково-дослідних інститутах, головних енергосистемах та провідних підприємствах Буковини та України, Карпатському та Вижницькому національних парках.

Місця роботи випускників - інформаційно-аналітичні служби міністерств та об’єднань, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, планово-економічні і аналітичні підрозділи підприємств, організацій, фірм - незалежно від форм власності у тому числі і з іноземними інвестиціями; підрозділи податкової адміністрації; служби соціального захисту населення; очікують науково-дослідницькі заклади хімічної, харчової та фармацевтичної промисловості, підприємства спеціалізовані на переробку сільськогосподарської продукції, санітарно-епідеміологічні станції, відділи захисту справ споживачів; проектні та дослідницькі організації, у будь-якій машинобудівній галузі, організаціях, що експлуатують підйомно-транспортні будівельні, дорожні машини та механізми у різноманітних галузях народного господарства; інформаційно-обчислювальні та медичні центри.

Галузі підготовки фахівців - конструювання та експлуатація підйомно-транспортної техніки, будівельних і дорожніх машин; обслуговування й експлуатація електричного устаткування розподільних мереж і систем електропостачання; проектування систем електропостачання житлових і виробничих комплексів, а також повітряних ліній електропередач; екологія та охорона навколишнього середовища; аналітичний контроль, сертифікація біологічних та харчових продуктів, технологія фармсубстанцій та біопрепаратів, екологічна біотехнологія; проектування та експлуатація спеціальних комп'ютерних пристроїв і систем, в тому числі для медичної діагностики; розробка програмного забезпечення для медичних закладів; розробка і використання спеціалізованого і загального програмного забезпечення; розробка, формування, доповнення і коригування баз даних і знань діагностичних систем; експлуатація програмного забезпечення комп'ютерних систем медичної і технічної діагностики; організація пунктів автоматизованої медичної діагностики на основі комп'ютерних систем; дослідження інформаційних потоків та каналів в організмі людини та технічних пристроях; бухгалтерські, аудиторські, фінансові, банківські операції, управління планово-економічною роботою на підприємствах, фірмах і в організаціях різних форм власності.

Під час навчання студенти беруть участь у виконанні наукових розробках кафедр за замовленнями підприємств, фірм та наукових організацій.

Застосування прогресивних методів навчання, широке використання в навчальному сучасних засобів обчислювальної техніки, програмних продуктів та інформаційних технологій, участь студентів у проведенні наукових досліджень, тісний зв'язок з провідними підприємствами і установами галузі дозволяють забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

Більш детальну інформацію про факультет та студентське життя на ньому Ви зможете дізнатися завітавши до нас за адресою м. Чернівці, вул. Головна 203, адмін. будинок заводу "Легмаш", кім.36 або зателефонувавши за телефонами (03722)7-24-15, (03722)7-14-05.

† 06.08.2013 13:45:00