Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Факультет Економічної інформатики та менеджменту

Декан – професор, доктор економічних наук ЗАРУБА Віктор Якович

Наукометричні дані: Scholar / Scopus

Приймальна комісія: вул. Фрунзе 21, корпус У-2, 1-й поверх, кімната №101; денне відділення – тел.(057)707-66-12, (057)707-64-47, (057)707-66-36, заочне відділення – тел.(057)707-66-24, (057)706-32-24.
e-mail: eim.kh.ua@gmail.com
web-сайт : http://eim.kh.ua/

Факультет економічної інформатики та менеджменту (ЕІМ) створений в 2009 році на базі факультету управління бізнесом (ФУБ) у складі Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Його відкриття обумовлене зростанням попиту на фахівців, що зорієнтовані працювати в умовах ринкової економіки, що розвивається, мають глибокі знання в галузі менеджменту, маркетингу, сучасних комп’ютерних технологій, економіко-математичного моделювання, іноземних мов, господарсько-правових відносин. Студенти факультету працюють в класах, які обладнані сучасними персональними комп’ютерами, що мають вихід у мережу ІНТЕРНЕТ. Факультет має власну електрону бібліотеку підручників та наукової літератури. Для проведення навчальних занять залучаються найбільш кваліфіковані викладачі НТУ "ХПІ" та інших навчальних закладів, а також науковці й провідні фахівці підприємств м. Харкова.

Випускники факультету застосовують набуті в НТУ "ХПІ" знання і вміння в різних сферах суспільної діяльності. Вони працюють провідними менеджерами комерційних фірм, банків, співробітниками державних органів та установ, керують економічними службами, відділами маркетингу, організаціями та підприємствами в цілому, продовжують навчання в аспірантурі.

У цілях надання можливості студентам-заочникам навчатися за місцем проживання на факультеті відкрито навчально-консультаційний центр у м. Тростянець Сумської області (адреса: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Горького, 56, тел. приймальної комісії – (05458) 5-39-75, e-mail: trost_nkc@ukr.net).

Факультет співпрацює з багатьма зарубіжними університетами, науковими організаціями та фірмами. Ця співпраця реалізується шляхом участі викладачів і студентів у міжнародних проектах, наукових конференціях, публікаціях в іноземних виданнях, стажуванні за кордоном, підготовці іноземних аспірантів.


† 08.04.2016 14:17:00