Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Eкономічний факультет

Декан – академік академії економічних наук, доктор економічних наук, професор ПЕРЕРВА Петро Григорович
Наукометричні дані: Scholar / Scopus

Тел.: (057) 707-68-56

Приймальна комісія факультету працює в приміщенні деканату – навчальний корпус №1 НТУ "ХПІ", перший поверх, кім.101 і кім.106.

Документи приймаються на бюджетну і контрактну форму навчання. Вступні іспити: українська мова і математика. Контактний телефон: 707-68-56.

Факультет організований у 1994 р. для підготовки фахівців в області економіки, менеджменту, маркетингу, фінансів, обліку й аудиту, інтелектуальної власності по напрямках діяльності, де НТУ "ХПІ" має ключові позиції. Це відноситься до сфер машинобудування, електротехніки та електроенергетики, приладобудування, хімічної промисловості, транспорту, зв’язку й ін.

Готує економістів, економістів-аналітиків, економістів-менеджерів і менеджерів інтелектуальної власності по найбільш популярним і престижним в умовах ринкової економіки спеціальностям. Має у своєму розпорядженні могутню сучасну інтелектуальну і технічну базу, володіє широкими зв'язками з вітчизняними і закордонними організаціями, має всі можливості для підготовки фахівців високого класу.

У складі факультету 4 обчислювальних класи, що дозволяють на високому рівні здійснювати комп’ютерну підготовку студентів. Мається доступ до міжнародних банків інформації з ліній ІНТЕРНЕТ. На протязі всього періоду навчання вивчається іноземна мова, що дозволяє кращим студентам використовувати можливості широких міжнародних зв’язків факультету.

Юнаки можуть пройти навчання на військовій кафедрі, одержати офіцерське звання і кваліфікацію військового фінансиста.

Економічний факультет поєднує в собі кафедри економічної теорії, економіки та маркетингу, організації виробництва та управління персоналом, економічного аналізу та обліку. Серед викладачів факультету три академіки, 10 професорів, 52 доценти. Факультет готує економістів, економістів-аналітиків, менеджерів-економістів і менеджерів інтелектуальної власності по найбільш популярним і престижним в умовах ринкової економіки спеціальностям. Має у своєму розпорядженні сучасну інтелектуальну і технічну базу, широкі зв'язки з закордонними організаціями, має всі можливості для підготовки фахівців високого класу. Особлива увага приділяється комп'ютерній, мовній і правовій підготовці. У складі факультету 3 обчислювальних класи, що дозволяють на високому рівні здійснювати комп'ютерну підготовку студентів. Є доступ до ІНТЕРНЕТ. На протязі всього періоду навчання вивчається іноземна мова, що дозволяє кращим студентам використовувати можливості широких міжнародних зв'язків факультету з провідними університетами багатьох країн світу. Кращі студенти мають право на включене навчання, проходження виробничої практики, підготовки дипломів та магістерських дисертацій в університетах Німеччини, Франції, Бельгії, Іспанії, Фінляндії, Угорщини та Румунії, з якими факультет має довгострокові договори про співпрацю.

Навчальні плани підготовки фахівців на факультеті передбачають навчання по трьох ступеням: бакалаврська підготовка упродовж 4 років; підготовка спеціаліста упродовж 5 років; підготовка магістра упродовж 5,5 років. По спеціальності "Інтелектуальна власність" випускники за один цикл навчання отримують два різних диплома з економічною і правовою спрямованістю: диплом бакалавра з напряму "Маркетинг" та диплом спеціаліста (1,5 роки) або магістра (2 роки) з спеціальності "Інтелектуальна власність". По цій спеціальність, а також по спеціальності "Управління інноваційною діяльністю" є можливість отримати диплом спеціаліста або магістра на протязі 1,5 року при наявності диплому бакалавра з любої спеціальності.


† 28.03.2016 14:26:00