Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Енергомашинобудівний факультет

Декан – професор ТАРАСЕНКО Микола Олексійович

Наукометричні дані: Scholar / Scopus

Деканат знаходиться у Головному аудиторному корпусі, к. 208,
Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/em
тел.(057)707-63-24.

Приймальна комісія: Головний аудиторний корпус, к.206, тел. (057)707-63-24.

На факультеті в учбовому процесі широко застосовуються сучасні методи навчання, засоби обчислювальної техніки. Кожна кафедра факультету має обчислювальні класи. Студенти активно беруть участь в наукових розробках кафедр, є лауреатами конкурсів студентських наукових робіт.

Кафедри факультету мають тісні зв’язки з промисловими підприємствами і організаціями м. Харкова. Всі кафедри мають філії в науково-виробничих об’єднаннях м. Харкова, де студенти поглиблюють свої професійні знання. Починаючи з 1988 року, факультет проводить підготовку спеціалістів на замовлення підприємств за індивідуальними договорами.

Кафедри факультету забезпечують працевлаштування випускників на машинобудівні заводи та електростанції України, проектні та науково-дослідні інститути, конструкторські бюро, підприємства харчової промисловості. Найкращі випускники рекомендуються до вступу в аспірантуру, стають викладачами і науковими співробітниками.

Навчальний процес на факультеті забезпечується висококваліфікованими спеціалістами. Професорсько-викладацький склад – 5 академіків національних та галузевих академій, 23 професорів і докторів наук, 45 доцентів та кандидата наук. На факультеті діє аспірантура. Навчально-допоміжний персонал укомплектований кваліфікованими інженерними кадрами.


† 10.03.2016 15:20:00