Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Факультет міжнародної освіти (ФМО)

Декан - к.т.н., доцент Тюпа Iгор Васильович

Наукометричні дані: Scholar / Scopus

Web-site: http://web.kpi.kharkov.ua/fmo/

Телефон/факс: +38-057-707-6316

E-mail: tiv@kpi.kharkov.ua

Деканат факультету знаходиться: НТУ "ХПИ", Інженерний корпус, 3 поверх.

Адрес та телефони: Факультет міжнародної освіти НТУ "ХПИ"

вул. Фрунзе, 21, Харків, 61002, Україна

Структурні підрозділи факультету:

Перший прийом іноземних громадян на навчання в університеті був в 1946 р. З цією метою був створений центр підготовки іноземних громадян. У 1963 р. була затверджена посада проректора по роботі з іноземними студентами, призначені декан і заступники декана.

Факультет міжнародної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» створено у 2009 році наказом ректора університету № 234-1 від 27.05.2009 р. з метою подальшого вдосконалення системи підготовки фахівців для зарубіжних країн.

Мета:

Створення системного інформаційно-методичного середовища для забезпечення високого рівня організації навчального процесу з використанням сучасних методів навчання, забезпечення високої якості освітніх послуг для іноземних громадян, формування єдиного інтернаціонального студентського середовища в НТУ «ХПІ».

Напрямки діяльності:

 • організація прийому студентів-іноземців до НТУ «ХПІ» на всі форми навчання з числа найбільш підготовленої молоді зарубіжних країн;
 • формування плану прийому іноземних громадян на підготовче відділення та загального плану прийому студентів, аспірантів, докторантів та стажистів на основні факультети;
 • організація роботи з реєстрації студентів-іноземців в Україні;
 • організація довузівської підготовки іноземних громадян на підготовчому відділенні;
 • організація підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, з числа іноземних громадян на основних факультетах НТУ «ХПІ» за ліцензованими спеціальностями;
 • контроль діяльності факультетів з виконання навчальних планів і програм для студентів-іноземців;
 • організація контролю і аналіз навчального та навчально-виховного процесу з метою його вдосконалення у напрямку реалізації сучасних освітніх програм;
 • співпраця з фірмами-постачальниками щодо навчально-виховної роботи з іноземними учнями.

З історії підготовки фахівців для іноземних країн в НТУ «ХПІ»

НТУ «ХПІ» має більш ніж 125 - річну історію.

Підготовка фахівців для зарубіжних країн була почата в ХПІ в 1946 році. Першими студентами ХПІ стали громадяни Болгарії та Кореї.

З того часу в ХПІ навчалися студенти з Азії, Африки, Європи та Латинської Америки - всього з 93 країн світу. Більш ніж 4300 іноземних громадян отримали дипломи інженерів, спеціалістів і магістрів починаючи з 1951 року. Багато хто з них займали і займають високі пости в себе на батьківщині в сфері промисловості, науки, економіки та політики. Тільки за роки незалежності України університет підготував близько 2000 спеціалістів, магістрів, кандидатів і докторів наук для 76 держав світу.

До 1996 року організацією підготовки іноземних громадян в ХПІ займалися деканат по роботі з іноземними учнями та підготовчий факультет. У 1996 році був створений Центр підготовки іноземних громадян (ЦПІГ), який організовував і координував усю роботу, пов'язану з іноземними студентами університету.

У 2009 році у зв'язку з розширенням завдань і напрямків роботи був створений факультет міжнародної освіти, до складу якого увійшли ЦПІГ, підготовче відділення та кафедри довузівської підготовки іноземних громадян.

На даний час на 19 факультетах університету по 76 спеціальностям навчається понад 2000 іноземців. Починаючи з 2004 року, проводиться навчання іноземних громадян англійською мовою за окремими спеціальностями.

Умови прийому для іноземних громадян

Прийом на навчання здійснюється за результатами співбесіди з подальшим укладенням договору з абітурієнтом або з юридичною особою, що його представляє. Також здійснюється прийом на основі міждержавних угод.

Для зарахування на очну форму навчання для абітурієнтів з візових країн необхідно отримати «Запрошення на навчання» для оформлення візи типу Д.

Для отримання візи в Україну необхідно надати в посольство України в країні проживання абітурієнта «Запрошення на навчання» і документи для вступу до ВНЗ.

В'їзд в Україну по запрошенню - з 15 серпня до 15 листопада.

Вимоги до вступників:

 • вік на момент вступу на перший курс до 27 років;
 • наявність середньої освіти;
 • задовільний стан здоров'я.

Документи, необхідні при прийомі:

 1. Оригінал документа про середню освіту з перекладом на українську або російську мови з переліком предметів і отриманих оцінок (балів);
 2. Документ про відсутність захворювання на СНІД;
 3. Медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземний громадянин, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до в'їзду в Україну;
 4. Копія документа про народження;
 5. 6 фотокарток розміром 40x60 мм;
 6. Оригінал паспорту.

Документи 1, 3 і 4 повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені на українську або російську мову та легалізовані у встановленому порядку.

Вартість одного року навчання (у 2012-2013 навчальному році):

 • на підготовчому відділенні - $ 1500;
 • для отримання ступеня бакалавра - $ 1700-2600 (при навчанні на англійській мові - $ 2500-3200);
 • для отримання ступеня магістра - $ 2600-3000 (при навчанні на англійській мові - $ 2800);
 • в аспірантурі - $ 3200;
 • в докторантурі - $ 4000

Вартість навчання залежить від виду навчання та спеціальності.

Плата за навчання іноземців в НТУ «ХПІ» щорічно встановлюється рішенням Міжнародної Ради університету.

Тривалість навчання:

 • на підготовчому відділенні - 1 рік;
 • для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра - 4 роки;
 • для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра - 2 роки (при наявності диплома бакалавра);
 • в аспірантурі - 3 роки (при наявності диплома магістра);
 • в докторантурі - 3 роки (при наявності диплома кандидата наук).

Початок занять:

 • на основних факультетах університету з 1 вересня;
 • на підготовчому відділенні з 1 вересня по 30 жовтня (по мірі формування навчальних груп).

Центр підготовки іноземних громадян

Директор - к.т.н., доц. Беляков Михайло Іванович

Центр підготовки іноземних громадян (ЦПІГ) НТУ "ХПІ" був організований у 1996 році. З 2009 року ЦПІГ входить в структуру факультету міжнародної освіти.

Адреса та телефони:
Центр підготовки іноземних громадян НТУ "ХПІ":
вул. Фрунзе, 21, Харків, 61002, Україна.
Телефон/факс: +38-057-707-6316, 707-6408
E-mail: tiv@kpi.kharkov.ua

Основною метою діяльності ЦПІГ є надання освітніх послуг іноземним громадянам на контрактній основі.

Основні функції ЦПІГ:

 • організація прийому іноземних громадян для навчання в НТУ «ХПІ»;
 • паспортно-візове забезпечення;
 • організація роботи з реєстрації студентів-іноземців в Україні
 • організація контролю академічної успішності іноземних студентів;
 • оформлення документів про освіту та нострифікації.

Підготовка іноземних громадян здійснюється в три етапи:

 1. довузівська підготовка на підготовчому відділенні;
 2. навчання за базовими спеціальностями для отримання ступеня бакалавра і магістра;
 3. подальше післядипломне навчання.

Навчання студентів на другому етапі проводиться на основних факультетах НТУ "ХПІ" в групах, спільно з українськими студентами. Іноземні студенти мають можливість вільного доступу до бібліотеки НТУ «ХПІ»

Іноземним студентам надається можливість подальшого навчання в аспірантурі та докторантурі нарівні з українськими студентами.

По закінченні навчання в університеті іноземним студентам оформляються дипломи відповідного рівня підготовки і проводиться їх легалізація в Міністерстві закордонних справ України.

Візова підтримка

Студент-кандидат повинен надати в ЦПІГ копії свого національного паспорту і документів про освіту на батьківщині для отримання персонального запрошення. Персональне запрошення є підставою для видачі візи в посольстві України в країні проживання студента. Дані можна відправляти по E-mail: south@kpi.kharkov.ua або телефон-факс: +38-057-707-6316

Побутові умови і відпочинок студентів

Університетське містечко компактно розташоване в центральному районі Харкова. Студенти розміщуються в університетських гуртожитках. Вартість проживання у гуртожитку становить 25 - 60 доларів США за місяць (в залежності від умов житла). Умови проживання визначаються окремою угодою. Проживання в однокімнатній квартирі в місті складає 250 - 300 доларів США за місяць.

Під час проходження чемпіонату Європи з футболу EURO2012 іноземні уболівальники проживали в гуртожитку нашого університету.

Витрати на харчування, транспорт і побутове обслуговування, для іноземного студента в середньому складають 200-250 доларів щомісяця.

Медичне обслуговування іноземних студентів здійснюється в спеціалізованій студентській поліклініці.

В НТУ "ХПІ" є спортивний комплекс з басейном, тренажерними залами, і різними спортивними секціями.

В НТУ "ХПІ" має 2 спортивно-оздоровчих табори: "Політехнік" (на мальовничому березі річки Сіверський Донець) і "Студентський" - в місті Алушта (на кримському узбережжі Чорного моря).

Іноземні студенти разом з українськими студентами беруть участь у художній самодіяльності при Палаці Студентів

Підготовче відділення для іноземних громадян

Заступник декана - к.т.н., доцент Гаврилюк Юрій Романович.

Адреса і телефони: вул. Весніна, 5, НТУ "ХПІ", Харків, 61023, Україна.

Телефон / факс: +38-057-704-1617.

E-mail: south@kpi.kharkov.ua

На етапі довузівської підготовки на підготовчому відділенні головною метою є формування знань, умінь і навичок, в тому обсязі, який забезпечує подальше успішне навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України, а також створення всіх необхідних умов для швидкої адаптації іноземців в новому соціально-культурному середовищі .

Підготовче відділення здійснює довузівську підготовку іноземних громадян за наступними напрямками:

 • інженерно-технічний;
 • економічний;
 • медико-біологічний;
 • гуманітарний.

У структурі підготовчого відділення працюють три кафедри: кафедра гуманітарних наук, кафедра природничих наук та кафедра соціально-економічних наук. Предмети, що вивчаються на підготовчому відділенні: російська або українська мови, математика, фізика, хімія, інформатика, креслення, країнознавство, основи економічних знань, основи права, біологія, основи української та зарубіжної культури, економічна і соціальна географія, соціологія, концепція сучасного природознавства.

Підготовче відділення оснащене сучасними засобами навчання, має комп'ютерний і лінгафонний кабінети, спеціалізовані класи російської мови, математики, хімії, біології, креслення, фізики та історії України, а також велику бібліотеку, читальний та актовий зали.

Професорсько-викладацький склад підготовчого відділення - це висококваліфіковані фахівці, що мають досвід викладання у вузах Австрії, В'єтнаму, Італії, Індії, Китаю, США, Сирії та інших країнах. У складі підготовчого відділення працюють 5 професорів, 11 доцентів, 14 старших викладачів.

Навчальний рік на підготовчому відділенні включає два семестри. I семестр продовжується з вересня по січень, а II семестр - з лютого по червень. Кожен семестр завершується екзаменаційною сесією.

Свідоцтво державного зразка, отримане після успішного закінчення курсу навчання на підготовчому відділенні, дозволяє випускникам продовжити навчання в будь-якому ВНЗ України за обраною спеціальністю.

На підготовчому відділенні також працюють мовні курси. Студентам, викладачам, стажистам і аспірантам, надається можливість удосконалити свою російську та українську мови. Після успішного закінчення навчання на короткострокових курсах слухачам видаються свідоцтва встановленого зразка

Випускники підготовчого відділення при вступі до НТУ "ХПІ" мають знижку по оплаті за навчання на основних факультетах.

 

† 24.05.2016 12:00:00