Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Соціально-гуманітарних технологій

Декан – доктор технічних наук, професор, академік АН прикладної радіоелектроніки та Академії технологічних наук України КІПЕНСЬКИЙ Андрій Володимирович.

Наукометричні дані: Scholar / Scopus

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/sgt/

Факультет соціально-гуманітарних технологій було створено на базі факультету інтегральної підготовки на початку 2016 р. Це єдиний факультет Національного технічного університету «ХПІ», де можна стати фахівцем у сфері освіти, гуманітарних, соціальних та поведінкових наук, управління та адміністрування.

До складу факультету входять основні гуманітарні кафедри університету: ділової іноземної мови та перекладу; інтелектуальних комп’ютерних систем; педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна; права; соціології та політології; філософії; фізичного виховання; етики, естетики та історії культури.

На факультеті соціально-гуманітарних технологій можна отримати другу вищу освіту, а також підвищити рівень фахової підготовки у аспірантурі.

Випускники факультету мають можливості працевлаштування викладачами вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації, керівниками у сфері управління, обслуговування, виробництва, підприємництва, в органах місцевого самоврядування, в аналітичних центрах та консалтингових компаніях.

Приймальна комісія працює у навчальному корпусі № 5 НТУ «ХПІ», вул. Пушкінська, 79/2, кімнати № 300 та 313. Контактні телефони 707-63-96; 707-63-98.Деканат факультету знаходиться у навчальному корпусі № 5 НТУ «ХПІ», вул. Пушкінська, 79/2, кімнати 409 б, в. Контактні телефони 707-63-96; 707-63-98.

† 06.06.2016 11:46:00