Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Комп`ютерні та інформаційні технології (КІТ)

Декан – професор ЗАПОЛОВСЬКИЙ Микола Йосипович.

Наукометричні дані: Scholar / Scopus

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/cit/ 

Контактний телефон: (057) 707-66-51; (057) 707-69-56; 0500270240
e-mail: zapolovsky@kpi.kharkov.ua

Приймальна комісія – вечірній корпус, к. 6, 23; тел. (057) 707-69-56

e-mail: leonova@kpi.kharkov.ua

Факультет "Комп’ютерні та інформаційні технології" був утворений в 2002 році у відповідь на нагальні потреби науково-технічного прогресу в напрямку сучасних інформаційних технологій в різних сферах людської діяльності. До складу факультету увійшли кафедри, які вже на протязі багатьох років вели підготовку фахівців в області розробки та застосування засобів комп’ютерної та мікропроцесорної техніки та програмного забезпечення, як прикладного, так і спеціалізованого. Одна з кафедр (кафедра "Обчислювальна техніка та програмування") є однією із основоположників розробки засобів обчислювальної техніки в Україні. Кафедри, що ввійшли до складу факультету, накопичили великий досвід щодо розробки та застосування сучасних інформаційних технологій, комп’ютерної та мікропроцесорної техніки, програмного забезпечення при використанні різного рівня мов програмування, застосування сучасних математичних методів і пакетів прикладного програмного забезпечення для дослідження та проектування складних систем управління різними технологічними, соціальними та економічними об’єктами.

Система навчання фахівців ґрунтується на органічному поєднанні фундаментальної математичної підготовки з глибоким оволодінням комп'ютерної та мікропроцесорної техніки, системного програмування та сучасних інформаційних технологій.

Застосування навчальних сучасних технологій, широке впровадження обчислювальної техніки, засобів та програмного забезпечення при використані різного рівня мов програмування, застосування сучасних математичних методів і пакетів прикладного програмного забезпечення, активне застосування новітніх досягнень у галузях комп’ютерних та інформаційних технологій, використання сучасної аудіо- та відеотехніки, співробітництво з навчальними закладами Харкова, України, країнами співдружності та зарубіжними виробничими фірмами дають можливість готувати спеціалістів на рівні світових вимог. Факультет забезпечує можливість проходження виробничих практик та стажування у провідних науково-виробничих підприємствах Харкова, України та навчальних закладах Західної Європи під час навчання.

Факультет має розгалужену базу сучасної комп’ютерної техніки, яка налічує понад 220 персональних комп’ютерів, спеціалізовані комп’ютерні класи з ІТ - технологій. Комп'ютерна база оновлюється практично кожні 2-3 роки. Кафедри факультету мають свої локальні інформаційні мережі з виходами в інформаційну мережу університету та в INTERNET.

Усі випускники факультету отримують направлення на роботу на підставі замовлень державних та приватних установ.

Загальна кількість викладачів – 98. З них: професорів 20 (в тому числі докторів технічних наук – 14, кандидатів технічних наук – 53), доцентів – 43.

Під час навчання студенти беруть участь у виконанні наукових розробок кафедр за замовленнями підприємств та наукових організацій.

Студенти приймають участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, олімпіадах (зокрема міжнародній олімпіаді «ІТ - Планета»), конкурсах та являються їх призерами, друкують свої статті у наукових виданнях. Студенти, що відзначились у навчанні та наукових досягненнях, отримують іменні стипендії: Президента України, Верховної Ради України, Харківської державної обласної адміністрації, Вченої Ради НТУ"ХПІ" та інші. Кращі студенти мають змогу після отримання кваліфікації магістра навчатися в аспірантурі та приймати участь в учбовому процесі та науковій роботі.

Докладнiше на http://web.kpi.kharkov.ua/cit/

† 15.07.2016 14:29:00