Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Німецький технічний (НТФ)

Декан – професор ШАМАРДІНА Віра Миколаївна

Наукометричні дані: Scholar / Scopus

Приймальна комісія: електротехнічний корпус, к. 125, тел. 707-69-74.
Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/nt/

Факультет створено у 2003 році, що є результатом багаторічного плідного співробітництва ряду кафедр НТУ "ХПІ" зі спорідненими кафедрами вузів Німеччини та Австрії і зумовлено потребою підприємств, організацій та вузів України у спеціалістах, які опанували новітні технології проектування, виготовлення та експлуатації виробничих машин і механізмів, автоматизованих електротехнічних комплексів, електронних систем та добре володіють німецькою мовою, здатні до участі у міжнародному науково-технічному співробітництві.

В основу підготовки фахівців на факультеті покладено концепцію, за якою загальна інженерна підготовка ведеться рідною мовою, а спеціальна – з використанням німецької мови, німецької технічної літератури, досвіду провідних професорів Німеччини.

З 2007 року, коли відбувся перший випуск бакалаврів, кращі студенти на 5-му курсі проходять включене навчання у Магдебургському університеті ім. Отто фон Геріке та Дрезденському технічному університеті. Завдяки цьому випускники факультету мають змогу отримати диплом про вищу освіту не тільки НТУ "ХПІ", а і диплом Магдебурзького університету або іншого вузу в Німеччині, також отримати певний рівень знання німецької мови і рекомендуються для працевлаштування на підприємствах, які використовують техніку провідних німецьких фірм, або виробляють продукцію для експорту до країн Західної Європи, а також в організаціях, де потрібні перекладачі спеціальної технічної документації.

Під час навчання у студентів факультету є можливість проходити мовну та практичну підготовку в мовних центрах та підприємствах Німеччини. За програмою Німецької служби академічних обмінів (DAAD) після отримання кваліфікації магістра і вступу до аспірантури НТУ "ХПІ" випускники мають можливість стажування у Німеччині за напрямами своєї наукової діяльності.


† 13.04.2016 11:49:00