Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Транспортного машинобудування (ТМ)

Декан – професор, кандидат технічних наук ЄПІФАНОВ Віталій Валерійович

Наукометричні дані: Scholar / Scopus

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/tm/ 
e-mail: tm@kpi.kharkov.ua

Приймальна комісія: головний аудиторний корпус, к. 314, к. 211, тел. (057) 707-63-81.

Факультет готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів з п’яти спеціальностей і з десяти спеціалізацій:
  • Спеціальність "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" (спеціалізації: "Комп’ютерне проектування транспортних засобів", "Комп’ютерне моделювання технічних систем").
  • Спеціальність "Автомобільний транспорт" (спеціалізація: "Автомобілі та автомобільне господарство").
  • Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізації: "Електронні та мікропроцесорні системи транспортних засобів", "Електричний транспорт").
  • Спеціальність "Залізничний транспорт" (спеціалізація: "Локомотиви та локомотивне господарство").
  • Спеціальність "Галузеве машинобудування" (спеціалізації: "Двигуни внутрішнього згоряння", "Експлуатація, діагностування та організація ремонту ДВЗ", "Автомобілі та трактори", "Транспортні засоби високої прохідності").

Абітурієнти, які мають диплом молодшого спеціаліста, приймаються на навчання за скороченим терміном підготовки за умови вступу на споріднений напрям підготовки без зовнішнього тестування.

Сьогодні навчальний процес здійснюють більш ніж 70 викладачів факультету, в тому числі 17 професорів і докторів наук, понад 40 кандидатів наук.

На факультеті підготовлено більше 8000 фахівців.

Застосування прогресивних методів навчання, широке використання в навчальному процесі сучасних засобів обчислювальної техніки, програмних продуктів та інформаційних технологій, потужна матеріальна база, участь студентів у проведенні наукових досліджень, тісний зв’язок з провідними підприємствами і установами галузі дозволяють забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів.


† 17.06.2016 13:13:00