Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Технології неорганічних речовин (ТНР)

Декан – доцент ЛЕЩЕНКО Сергій Анатолійович

Наукометричні дані: Scholar / Scopus

тел.: (057) 707-65-36
E-mail: leschenko@kpi.kharkov.ua
Web-сайт:  http://web.kpi.kharkov.ua/tnr/uk/main/ 

Сторінка у соціальних мережах: http://vk.com/inorganic_kpi_kharkov

Приймальна комісія: технічний корпус, деканат факультету технології неорганічних речовин, тел. (057)707-63-25, (067)912-04-37, (066)695-34-41, (093)633-09-53.
e-mail: berezovskiy@kpi.kharkov.ua

Перший випуск фахівців за спеціальностями факультету відбувся вже в 1891 році. В різні роки на кафедрах факультету працювали видатні вчені всесвітнього рівня – академіки Орлов Є.І., Атрощенко В.І., Будніков П.П., Бережной А.С., професори, доктори наук Геміліан В.О., Сисоєв А.М., Ададуров І.Є., Куколєв Г.В., Андрющенко Ф.К., Марченко Н.А., Свірський Л.Д., Вєдь Є.І., Орєхова В.В. та ін.

Кафедри факультету творчо та плідно співпрацюють з науковцями інших країн у межах міжнародних проектів, двосторонніх договорів, тощо.

Кожна кафедра має окремий клас обчислювальної техніки, використовує в навчальному процесі та науковій діяльності локальні комп’ютерні мережі та INTERNET. Кафедри забезпечені сучасними вимірювальними комплексами, автоматизованими стендами та іншим обладнанням.

На кафедрах факультету працюють 15 докторів наук та понад 50 кандидатів наук.

З метою покращення підготовки учнів шкіл до навчання в університеті на факультеті здійснюється:

  • підготовка школярів до участі у конкурсах-захистах наукових робіт Малої академії наук;
  • проведення конференцій школярів "Хімія та фізика в сучасних технологіях" (наприкінці кожного календарного року);
  • проведення відкритих уроків "Світ захоплюючої хімії" та лабораторних практикумів "Вступ до спеціальності".
† 28.03.2016 10:46:00