Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Технології органічних речовин (ТОР)

Декан – професор НЕКРАСОВ Олександр Павлович

Наукометричні дані: Scholar / Scopus

Контактний телефон (057) 707-65-50.

Приймальна комісія: Хімічний корпус, к.11 тел. (057) 707-69-78.
web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/tov/

Факультет є єдиним в Україні учбово-методичним і науковим центром, який організаційно і методично об’єднує у своєму складі чотири напрямки підготовки фахівців, які працюють в галузі видобування нафти і газу, харчових, біотехнологічних і хімічних технологій. Особливістю факультету є те, що він здійснює підготовку фахівців для роботи у тих галузях промисловості, які виробляють продукти харчової, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної промисловості та товари широкого споживання, а також видобування та переробки нафтогазової продукції. Випускники факультету мають сучасну підготовку і здатні працювати у галузях видобування нафти і газу, газо- та нафтопереробки, менеджменту та маркетингу біотехнологічних, харчових продуктів та товарів широкого споживання на будь-якому виробництві. На факультеті працюють провідні вчені з зазначених напрямків, створена сучасна учбово-методична база для підготовки фахівців високого рівня, які успішно працюють на багатьох підприємствах України. На факультеті здійснюється підготовка фахівців з 9 спеціальностей.


† 12.04.2016 11:08:00