Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Про НТУ "ХПI"

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» входить до першої десятки вищих навчальних закладів України, заснованих наприкінці ХIХ століття.

Сьогодні НТУ «ХПІ» має найвищі в Східній та Південній Україні обсяги ліцензованого прийому: понад 5900 місць за денною формою навчання, понад 4200 місць — за заочною. План прийому на перший курс, тобто кількість місць за держзамовленням, у 2015 році склав 1393 місць за денною та 81 за заочною формами. В університеті навчаються близько 20 тисяч студентів.

В університеті діють 22 факультети, 96 кафедр, з яких 65 — випускаючі, центр заочного навчання, центр дистанційної та доуніверситетської підготовки, факультет міжнародної освіти, міжгалузевий інститут післядипломної освіти, три науково-дослідних і проектно-конструкторських інститути. До складу НТУ «ХПІ» входять Гвардійський ордена Червоної Зірки факультет військової підготовки імені Верховної Ради України, Харківський комп’ютерно-технологічний коледж, Полтавський політехнічний коледж.

За рейтингом ЮНЕСКО серед 200 вузів України університет посідає 5- е  місце, а серед технічних – 2-е. За цим же рейтингом з якості освіти – на 3-му  місці, за визнанням у світі – на 5-му.

НТУ «ХПІ»  був відкритий у 1885 році. Першим директором був призначений професор В. Л. Кирпичов, відомий фахівець в галузі механіки і організації технічної освіти.

Історія Харківського політехнічного з моменту її започаткування стала невід'ємною частиною науково-технічної, інтелектуальної, культурної історії України. З Харківським технічним університетом пов'язані імена лауреата Нобелівської премії Л. Д. Ландау, всесвітньо відомих вчених - академіків М. М. Бекетова, П. П. Будникова, А. К. Вальтера, О. М. Ляпунова, С.П.Тимошенка, М. Д. Пільчикова, К. Д. Синельникова, В. А. Стєклова, Є. І.Орлова, Г. Ф. Проскури, В. М. Хрущова, С. С. Уразовського, А. П. Філіпова, В. І. Атрощенка, А. С. Бережного,  А. М. Підгорного.

Університет став фундатором семи самостійних вищих навчальних закладів, серед яких харківські інститути: авіаційний, інженерно-будівельний і радіоелектроніки (1930), Ворошиловградський машинобудівний інститут (1960), Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування (1968), Сумський фізико-технологічний інститут (1990), Кременчуцький державний політехнічний інститут (1997).

У 2000 році Указом Президента України університетові присвоєно статус Національного вищого навчального закладу України. У 2010 році Національному технічному університету «Харківський політехнічний інститут» надано статус дослідницького університету.

Сьогодні НТУ «ХПІ» діє і розвивається, втілюючи в життя принципи Болонської декларації (Хартії європейських університетів), до якої він приєднався у 2005 році.

Керівництво Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» здійснює ректор Євген Іванович Сокол — член- кореспондент НАНУ, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри промислової та біомедичної електроніки.

НТУ «ХПІ» є єдиним вищим навчальним закладом в Україні, що готує інженерні кадри з таких напрямів, як турбінобудування, котло- та реакторобудування, електроізоляційна, кабельна і конденсаторна техніка, технологія жирів та жирозамінників.

Університет розвивається як багатопрофільний вищий навчальний заклад. За останні 5 років відкрита підготовка фахівців з понад 10 нових напрямів та спеціальностей, в тому числі у 2010 — «Консолідована інформація» (на факультеті КІТ), у 2011 — «Інженерія програмного забезпечення» (КІТ) «Системне проектування» (І), «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» (ФТ), у 2012 — «Управління персоналом та економіка праці» (ЕК), «Менеджмент інвестиційної діяльності» (БФ), «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» (ТОР), у 2013 — «Охорона праці» (МТ), «Товарознавство і торговельне підприємництво» (БФ), у 2014 — «Видавничо-поліграфічна справа» (ІФ), у 2015 — магістратура зі спеціальностей «Бізнес-адміністрування» (БФ) та «Медіакомунікації» (ЕІМ).

В НТУ «ХПІ» створений центр дистанційної та доуніверситетської підготовки, а також підготовче відділення та підготовчі курси, на яких абітурієнтів готують для проходження ЗНО. Також абітурієнтів навчають на підготовчих курсах факультету інтегральної підготовки, факультету економічної інформатики і менеджменту, Чернівецького факультету і в елітарних школах провідних факультетів НТУ «ХПІ».

В університеті діє військова кафедра, яка готує студентів за 11 військовими спеціальностями з присвоєнням військового звання «молодший лейтенант запасу». Підготовка на військовій кафедрі проводиться на контрактній основі. Термін навчання — 2 роки, починаючи з 3 курсу.

В НТУ «ХПІ» існує дворівнева система сприяння працевлаштуванню випускників. Кафедри активно підтримують контакти з профільними підприємствами, відслідковуючи їх потреби. Протягом навчання студенти проходять виробничу практику на підприємстві за своєю спеціальністю.

Кожного року навесні кафедри запрошують представників підприємств на відкриті презентації випускників для зустрічей зі студентами останніх курсів та укладання тристоронніх договорів про працевлаштування, за якими випускник набуває статусу молодого спеціаліста. За договорами знаходять роботу більше 95 % випускників.

У 2004 році в НТУ «ХПІ» створено Центр кар’єри для студентів. Його мета — сприяти активному вибору та пошуку роботи студентами. Центр допомагає студентам визначитись, яка робота найбільш відповідає їх здібностям, розшукати інформацію про потенційних роботодавців та презентувати себе роботодавцеві. Центр кар’єри також надає студентам інформацію про поточні вакансії підприємств.

Щороку в квітні Центр кар’єри організує Ярмарок робочих місць — захід, де роботодавці мають нагоду зустріти студентів різних курсів та спеціальностей НТУ «ХПІ» та запропонувати їм вакансії, місце для практики або поширити інформацію про своє підприємство. В Ярмарку «Політех — 2015» взяли участь більше 60 організацій, підприємств та компаній, таких як Індустріальна група УПЕК, Харківський машинобудівний завод ФЕД, Турбоатом, Завод ім. Малишева, Харківський плитковий завод, Telesens, Nix Solutions, Epam Systems, і великі транснаціональні компанії – Procter & Gamble, Philip Morris, Metro Cash & Carry Ukraine, СанІнБев Україна. Вони представили більше 400  вакансій. Захід відвідали тисячі студентів НТУ «ХПІ» та інших університетів.

За новими навчальними планами університет вже більше десяти років готує фахівців трьох рівнів: бакалаврів (термін навчання 4 роки), спеціалістів (1 рік) та магістрів (1,5—2 роки).

В університеті активно впроваджуються в навчальний процес комп’ютерні та телекомунікаційні технології: діє більше 100 комп’ютерних класів із загальною кількістю сучасних комп’ютерів понад 2500 одиниць, які підключені до локальної мережі університету і до інтернету.

Складовою частиною системи безперервної інженерної підготовки в університеті є структура післявузівської освіти, яка створена на базі Міжгалузевого інституту післядипломної освіти. Він забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю «Інтелектуальна власність», а також перепідготовку за спеціальностями: «Облік та аудит», «Менеджмент організацій» та «Інтелектуальна власність».

Професорсько-викладацький склад університету становить 1700 осіб. Серед них — близько 200 докторів наук і професорів, понад 900 кандидатів наук, 37 Заслужених діячів науки і техніки та Заслужених працівників освіти України, 35 лауреатів Державних премій України, 3 академіки та 3 члени-кореспонденти НАН України, 26 академіків галузевих академій наук.

Інститут іоносфери НАН і МОН України, що входить до складу НТУ «ХПІ», має обсерваторію з унікальним обладнанням. Це дозволяє інституту займати одне з провідних місць у світі з питань дослідження іоносфери. Унікальним в Україні (за технічним оснащенням) є також науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Молнія». Він входить до числа провідних установ світу. На базі «Молнії» акредитовано єдиний в Україні Центр сертифікаційних випробувань електротехнічних засобів «Імпульс».

Університет має сучасну матеріально-технічну базу з розвиненою інфраструктурою, яка дозволяє не тільки забезпечити навчально-виховний процес, проведення наукових досліджень, а й займатися соціальними проблемами. Зокрема, вирішувати питання забезпечення студентів і викладачів житлом, оздоровлення та лікування співробітників та студентів.

У складі університету діють 15 гуртожитків на майже 8000 місць, 7 житлових будинків, Палац студентів з танцювальними та виставковими залами, сучасний спортивний комплекс з двома плавальними басейнами (один з яких — олімпійського стандарту), 14 спортивними залами, спортивно-оздоровчий табір у Фігуровці, поблизу м. Чугуїв — 200 місць, профілакторій на 100 місць, їдальня на 170 місць. Бібліотека університету нараховує 8 читальних залів, книжковий фонд має понад 2 млн. примірників і є одним з найбільших у Харкові. У 2013 році завершено будівництво нового, обладнаного за сучасними стандартами, приміщення університетської бібліотеки.

Харківський Політех проводить активну міжнародну діяльність в академічній, науковій, економічній та культурній сферах, продовжує зміцнювати та поширювати зв'язки з зарубіжними партнерами. Сьогодні НТУ «ХПІ» співпрацює  з 93 вищими навчальними закладами та фірмами із 31 країни світу, у тому числі з багатьма провідними вузами Німеччини, США, Англії, Франції, Китаю, Індії тощо. Тут виконуються проекти в рамках європейських програм INTAS, TEMPUS/TACIS, INCO-COPERNICUS та ЮНЕСКО. Отримано колективні та індивідуальні гранти Фонду Сороса, гранти Інформаційного Агентства США, Німецького академічного товариства DААD, земельні гранти Німеччини та інших організацій.

Поширюються науково-технічні, навчально-методичні та культурні зв’язки з провідними вищими навчальними закладами США, Великобританії, Німеччини, Франції, Польщі, Угорщини, Румунії, Китаю, В’єтнаму. Зараз в університеті навчається 1810 іноземних студентів з 30 країн світу.

† 15.09.2015 13:51:00