Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Лiтопис унiверситету: події і факти (1900 - 1930)

1900

Утворена перша в Російській імперії українська політична партія — Революційна українська партія (РУП). Важливу роль в цьому процесі зіграли студенти ХТІ Л. Мациєвіч, А. Коваленко, Ю. Коллард.

1 травня відбулася знаменна харківська маївка. Понад 10 тисячі робітників і студентів вийшли на вулиці міста.

1 грудня харківські студенти провели демонстрацію протесту у будівлі редакції газети «Південний край».

1901

У січні-лютому проходив другий всеросійський страйк молоді, що вчиться, в якій брали участь і студенти технологічного інституту. 19 лютого в Харкові відбулася сумісна демонстрація протесту студентів і робітників, яка закінчилася розправою над її учасниками.

1902

У інституті створено студентське технічне суспільство, що зіграло важливу роль в розповсюдженні технічних знань і підготовці інженерів.

1903

На території інституту закладений аудиторний корпус — інженерно-фізичний.

1904

Почесним членом Ради технологічного інституту вибраний всесвітньо відомий вчений Д. І. Менделєєв.

2 березня відбулася сходка студентів (300 чоловік). Викликаний наряд поліції, сходка розігнана. 5 березня інститут тимчасово закритий. 206 студентів віддані репресіям: 13 чоловік виключені без права надходження в які-небудь учбові заклади країни, 127 — без права вступу до Харківського технологічного інституту; 141 студенту тимчасово заборонений вхід в інститут.

1905

7 вересня в інституті відбулися збори професорської колегії у складі вісьми чоловік, на якому вперше проведені вибори директора і його помічника. Директором інституту став професор П. М. Мухачов.

За ініціативою професора М. Д. Пільчикова почали видаватися «Вісті Харківського технологічного інституту» і «Народна енциклопедія наукових і прикладних знань».

21 вересня на студентській сходці ухвалене рішення про участь студентів-технологів у визвольному русі проти російського уряду, вибраний керівний орган студентів — Організаційний центр.

8 грудня робоча дружина на чолі з членом Харківської української студентської громади студентом Кирстой в м. Люботині, роззброївши поліцію і жандармів, оволоділа містом. Декілька днів К. Кирста був фактичним керівником так званої «Люботинської республіки».

1906

26 жовтня в інституті відбувся огляд проектів турбін, виконаних студентами старших курсів, під керівництвом професора В. І. Альбіцького. Студенти (150 чоловік) влаштували професору обструкцію, як члену монархічної організації «Союз російського народу». Інститут знов закритий, а головні призвідники бойкоту заарештовані і віддані під суд.

1907

Інженер інституту В. Є. Тір із співробітниками на Миколаївському суднобудівельному заводі здійснив установку механізмів на броненосці «Потьомкін».

1911

Почесним членом інституту вибраний «батько російської авіації» М. Є. Жуковський.

1916

У березні відбулася значна маніфестація студентів учбових закладів Харкова, проти пробної мобілізації студентів в армію. На Театральній площі проведено мітинг протесту проти війни.

11 жовтня студенти інституту і інших вищих учбових закладів Харкова організували антивійськову демонстрацію, яка закінчилася зіткненням з поліцією на вулицях Сумській і Московській.

1917

2 березня в інституті відбулася маніфестація, на якій говорилося про скидання самодержавства. Ухвалено рішення про делегування від студентів в Учбовий комітет двох представників із правом вирішального голосу.

У середині березня студенти організували свій керівний орган — Раду старост.

2 вересня колишній Учбовий комітет, на той час перейменований в Раду інституту, ухвалив: питання про допуск студентських представників вирішувати на початку кожного засідання Ради.

З моменту утворення інституту підготовлено 2406 інженерів.

1918

За ініціативою студентів-більшовиків створений студентський червоногвардійський загін, який знаходився у розпорядженні Надзвичайного штабу Донецько-Кріворіжської радянської республіки і підтримував порядок в Харкові.

1919

Видані декрет Раднаркому республіки «Про прийом у вищу школу» і ухвалу Наркомпроса «Про організацію управління вищими учбовими закладами».

У Харкові утворена Рада комісарів вузів. Комісаром інституту призначений С. А. Дукаревіч.

Ухвалою Ради комісарів вузів Харківський жіночий політехнічний інститут з 20 березня закривається, а його студенти, викладачі і службовці переводяться в технологічний інститут.

17 грудня на засіданні Ради технологічного інституту ректором вибраний декан механічного факультету професор П. П. Копняєв.

1920

Організована Рада студентських представників (РСП).

У інституті відкритий інженерно-будівельний факультет, одним з організаторів якого був академік архітектури О. М. Бекетов.

Згідно ухвалі Раднаркому УРСР від 5 червня «Про прискорений випуск інженерів» в інституті сформовано дві групи студентів. Утворена особлива комісія під головуванням професора М. І. Кузнецова, на яку покладалася задача підготовки інженерів-технологів за чотири місяці. З 22 вересня комісія очолила всю діяльність інституту.

Відповідно постанові Реввоєнради республіки технологічний інститут прирівняний до військово-учбових закладів. Студенти, викладачі і службовці переводилися на положення мобілізованих, забезпечувалися військовим обмундируванням і армійським пайком.

15 жовтня на зборах професорсько-викладацького складу інституту оголошено, що загальне керівництво інститутом покладається на ректора і комісара, яким надавалися рівні права.

1921

У січні в технологічному інституті почав працювати електротехнічний факультет, першим деканом якого став професор П. П. Копняєв. На факультет прийнято 50 студентів-першокурсників.

7 березня Раднарком УРСР видав декрет «Про організацію робочих факультетів», яким зобов'язав Наркомпрос відкрити в сіми містах республіки, зокрема Харкові, рабфаки з дворічним терміном навчання.

6 липня почалися учбові заняття на робочому факультеті технологічного інституту. Першим деканом робочого факультета призначений І. М. Бабаков.

1922

В вересні рішенням колегії Укрглавпрофобра для робочого факультета був встановлений трирічний термін навчання.

6 листопада робочому факультету інституту присвоєне ім'я Жовтневої революції.

Рада студентських представників перетворена в студком інституту.

У серпні ректором інституту стає професор Р. Ф. Бураков.

У інституті почалась підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру. Комісія механічного факультету вибрала аспірантами п'ять чоловік.

1923

У інституті відкрито авіаційне відділення механічного факультету.

Студенти інституту організували перший технічний кружок для водіїв трамвая.

15 листопада президія Укрглавпрофобра присвоїла технологічному інституту ім'я В. І. Леніна.

У 1923/24 навчальному році в інституті вводиться курсова система навчання: за даними про виконання учбових завдань і здачу заліків по предметах на початок року всі студенти розподілялися по курсам і учбовим групам.

Ректором інституту стає професор А. М. Маслов.

1925

Студком інституту скасовано. Його функції стала виконувати профспілкова організація.

1926

Внесені зміни в учбові плани студентів перших двох курсів. Учбовий тиждень по всіх факультетах встановлювався в об'ємі 36 годин, збільшувався час на вивчення соціально-економічних дисциплін, вводилася військова підготовка студентів.

1927

1 листопада в інституті створено науково-технічне суспільство (НТС). До складу його правління і ревізійної комісії увійшли чотири професори, два аспіранти, 20 студентів і один інженер.

З метою поліпшення підбору кандидатур для аспірантури з числа студентів старших курсів Укрголовпрофосв прийняв «Положення про семінари підвищеного типу», відповідно до якого в інституті створено 23 семінари, що охоплюють понад 150 студентів.

1928

У червні інститут відвідав видатний французький вчений-фізик П. Ланжевен.

15 липня вийшов перший номер студентського науково-технічного журналу «Червоний технолог».

Відповідно до рішення липневого (1928 р.) Пленуму ЦК ВКП(б) в інституті, як і в інших вузах країни, відкриті підготовчі курси.

У інституті створені кафедри сільськогосподарського машинобудування і силікатів, лабораторія по обробці металів.

Ректором інституту призначений професор Я. М. Майєр.

1929

В інституті вводиться безперервна виробнича практика.

У грудні технологічний інститут перейменований в політехнічний (ХПІ).

1930

В результаті реорганізації політехнічного інституту на базі окремих факультетів створено шість самостійних інститутів. На території вузівського містечка залишилися механико-машинобудівний (ХММІ), хіміко-технологічний (ХХТІ) і електротехнічний (ХЕТІ) інститути. Першими директорами інститутів були Ф. Єфімов (ХММІ), Г. Лазоверт (ХХТІ) і М. Копеліович (ХЕТІ). В період реорганізації політехнічного інституту в ньому навчалося близько 1500 студентів, працювали 52 професори і 151 викладач.

Організовуються інженерно-технічний факультет, факультет тракторного і сільськогосподарського машинобудування. Відкриваються кафедри машин, загальної і експериментальної фізики, тракторобудування, турбінобудування, двигунів внутрішнього згорання.

У академгрупах один раз у два тижні вводяться обов'язкові політгодини.

 

 

1870 — 1899 | 1990 — 1930 | 1931 — 1970 | 1971 — 1985 | 1986 — 2007 | 2008 — 2015

† 11.12.2015 14:25:00