Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Лiтопис унiверситету: події і факти (1931 - 1970)

1931

Почали виходити інститутські багатотиражки — «За темпиi якicть» (ХММІ), «XiMiK-технолог» (ХХТІ), «За електрифiкацию» (ХЕТІ).

1932

Ухвалою ЦІК СРСР від 19 вересня 1932 р. у вузах країни введені залікові сесії. З 1934 р. вони перетворені в екзаменаційні.

У інституті створені перші студентські науково-технічні гуртки.

1933

У лютому в ХЕТІ одним з перших країні став переможцем всесоюзного соціалістичного змагання.

Ректором ХХТІ стає І. І. Стрілков.

В березні у відання ХММІ був переданий завод, що належав раніше ХП3, який став могутньою виробничою базою інституту.

У ХММІ під керівництвом професора В. А. Можарова розроблена технологія отримання технічно чистого заліза типу «армко». Це залізо не поступалося кращим іноземним аналогам і звільняло країну від імпорту.

Ректором ХММІ призначається Ф. Р. Кокорін.

1934

У травні ХЕТІ відвідала група французьких вчених на чолі з академіком Жаном Переном.

Колектив ХЕТІ виконав для виробництва 28 наукових тем.

У високовольтній лабораторії кафедри електропередачі ХЕТІ вперше в СРСР сконструйований пересувний генератор імпульсів з максимальною напругою в три мільйони вольт — краща в світі «машина блискавок».

1935

У грудні відбулася перша виробничо-технічна конференція інженерів-ливарників, організована кафедрою ливарної справи, метою якої було теоретичне узагальнення і освоєння досвіду стахановців.

1936

Постановою СНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 23 липня 1936 р. у вузах затверджувалися єдиноначальність директорів і персональна відповідальність за організацію учбової, наукової і виховної роботи.

Внесена чіткість в організацію прийому студентів. Визначилися терміни початку і закінчення навчального року (1 вересня і 30 червня), а також терміни перерв на зимові канікули (з 24 січня по 6 лютого). Учбове навантаження студентів встановлювалося в об'ємі не більш шість дисциплін в семестр і не більш три дисципліни в день.

У липні відбувся моторизований 800-кілометровий похід по місцях боїв Червоної Армії по маршруту Харків — Перекоп, пізніше — Рудніца — Житомир, право на участь в яких одержали кращі студенти ХММІ і ХХТІ.

1938

З другого семестру 1938/39 навчального року в інституті вводиться курс основ марксизму-ленінізму.

За ініціативою інженерів 3. П. Ситника і З. А. Саркисьянца в спеціалізованій лабораторії ХХТІ вперше в країні організовано виготовлення фотосенсибілізаторів, що дало можливість знімати кінофільми, починаючи з відомого фільму «Великий громадянин», на кіноплівці вітчизняного виробництва.

1939

За підготовку фахівців і значний внесок у розвиток науки звання академіка АН УРСР присвоєна В. М. Хрущеву. Членом-кореспондентом АН СРСР вибраний П. П. Будников, якому згодом було присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці і тричі присуджувалася Державна премія СРСР. Членами-кореспондентами АН УРСР стали П. П. Карпухин і З. З. Уразовський.

1940

За проектами кафедри турбінобудування ХММІ, якою керував професор В. М. Маковський, на ХТГЗ створена стаціонарна газова турбіна потужністю 1000 л. с.

Ректором ХЕТІ стає Д. У. Столяров.

1941

22 червня в 12 годин 15 хвилин по радіо було передане урядове повідомлення про віроломний напад фашистської Німеччини на Радянський Союз.

3 липня перед електротехнічним корпусом відбувся багатолюдний мітинг, почалося формування рот і батальйонів народного ополчення, винищувальних батальйонів для боротьби з фашистською агресією.

Восени з добровольців-комуністів і комсомольців ХММІ, ХХТІ, ХЕТІ і інших вузів сформований комуністичний батальйон, що направлений на захист Москви і вирізнився в боях з фашистами.

Майстерні ХЕТІ переключилися на виробництво електроустаткуванні для танків. Учбово-експериментальний завод ХММІ за завданням військового відділу Наркомтяжмаша СРСР організував і освоїв випуск верстатів-автоматів для авіаційної промисловості і ряду деталей окремих видів озброєння.

Восени ХММІ був евакуйований в Красноуфімськ, ХХТІ — в Чирчик. ХЕТІ тимчасово припинив своє функціонування. Ректор ХЕТІ Д. В. Столяров в числі перших пішов на фронт.

27 листопада в Красноуфімськ прибула група викладачів на чолі з директором інституту Ф. Р. Кокоріним. В цей час в ХММІ налічувалося 100 студентів і 20 професорів і викладачів.

ХХТІ розміщений на базі електрохімкомбіната в Чирчике.

12 листопада відбулося перше засідання вченої ради ХХТІ, яка ухвалила рішення відновити учбові заняття. 17 листопада 115 студентів, 10 професорів, 12 доцентів і 9 асистентів почали учбовий процес в інституті.

1942

12 січня почалися учбові заняття ХММІ в евакуації.

26 лютого відбулося перше засідання вченої ради ХММІ, що обговорила питання про учбовий процес і задачі на другий семестр.

Весною інститут випустив 25 інженерів.

1943

Після звільнення Харкова інститути почали повертатися з евакуації. У жовтні поновилися заняття в ХММІ, в листопаді - в ХЕТІ.

За мужність і героїзм, проявлені при форсуванні Керченської протоки і захопленні плацдарму на Керченському півострові, випускник ХЕТІ, спеціальний кореспондент «Правди» З. А. Борзенко, першим з радянських журналістів удостоєний звання Героя Радянського Союзу.

1944

15 січня поновилися учбові заняття в ХХТІ.

За упровадження нової марки сталі для виробництва танків професору Б. А. Носкову присуджена Державна премія СРСР.

Доцент З. М. Хмара розробив і вперше упровадив у виробництво передову технологію штампування снарядів і мін.

Закінчена реевакуація інститутів. Ректором ХЕТІ знов стає відкликаний з фронту Д. У. Столяров.

25 серпня Раднарком СРСР прийняв спеціальну постанову по ХММІ, в якому були визначені терміни виконання основних відновних робіт.

1945

У роки війни колективи інститутів допомогли фронту посильним трудовим внеском в тилу, грошовими коштами. Колектив ХММІ у 1942—1945 рр. зібрав і передав до фонду оборони більше 100 тисяч карбованців. Значні суми передали на оборону ХХТІ і ХЕТІ.

174 політехніка (студенти, викладачі і співробітники інституту) віддали життя в боротьбі за свободу і незалежність своєї Вітчизни.

1946

У ХЕТІ відкрився радіотехнічний факультет.

У інститутах почалося навчання громадян країн народної демократії. Перші студенти прибули з Болгарії і Корейської Народно-Демократичної Республіки.

1947

У ХММІ почав функціонувати інженерно-фізичний факультет, в ХХТІ — факультет хімічного машинобудування.

Стала видаватися багатотиражка ХХТІ «XiMiK-технолог».

1948

У ХММІ відкрився студентський клуб, який став культурно-масовим центром, де працювали драматичний, хоровий, струнний, літературний, шахово-шашковий гуртки і культурно-естрадна група.

1949

7 вересня Рада Міністрів СРСР ухвалила рішення про відновлення Харківського політехнічного інституту імені В. І. Леніна (ХПІ). Наказом міністра вищої освіти СРСР від 16 вересня ХПІ відновлювався на базі об'єднання інститутів, що входили в нього до 1930 р. на правах факультетів, а також інституту інженерів цементної промисловості. Директором ХПІ призначений доцент М. Ф. Семко.

Почалося відновлення студентського містечка «Гігант».

1950

До початку 1949/50 навчального року в інституті створені кафедри суспільних наук: основ марксизму-ленінізму і політичної економії.

У 1949/50 навчальному році в ХПІ навчалося понад 4,5 тисячі студентів (4328 чоловік на денному і 184 — на вечірньому відділеннях). Він мав в своєму розпорядженні висококваліфіковані кадри: з 293 викладачів було 38 професорів і 87 доцентів.

У інституті працювало 10 факультетів: металургійний, машинобудівний, інженерно-фізичний, автотракторний, технології неорганічних речовин, технології органічних речовин, технології силікатів, радіотехнічний, енергомашинобудівний, електротехнічний. 57 кафедр готували інженерів з 32 спеціальностей.

У лютому утворене студентське наукове суспільство, яке очолив член-кореспондент АН УРСР професор І. І. Стрільцов.

У травні прийнятий єдиний план науково-дослідної роботи ХПІ.

У інституті створені організації ДОСАРМ, ДОСАБ, ДОСФЛОТ, пізніше реорганізовані в єдину організацію ДОСААФ.

1951

З 1 січня почала виходити багатотиражна газета «Ленінські кадри». Її першим редактором був І. Д. Прокопенко.

Вченій раді інституту надане право прийому до захисту докторських і кандидатських дисертацій.

У лютому факультет технології силікатів перетворений у факультет технології цементу.

На початку 1951/52 навчального року електротехнічний факультет був розділений на факультети електромашинобудування і електроенергетичний.

У 1951/52 навчальному році були введені в експлуатацію чотири секції гуртожитку «Гігант», вісім лекційних аудиторій і близько 100 тисяч квадратних метрів лабораторних приміщень.

1952

В інституті захищені 92 дипломні проекти.

За спортивні досягнення інституту вручений перехідний Червоний прапор обкому профспілок.

1953

Вперше в післявоєнний час почали видаватися «Труди Харківського політехнічного інституту», вийшли в світ три томи загальним об'ємом 53 друкарські листи.

Наказом Президії Верховної Ради СРСР від 27 жовтня 1953 р. велика група професорів, викладачів і інженерів ХПІ за успіхи в підготовці фахівців і розвитку науково-технічного прогресу в післявоєнні роки нагороджена орденами і медалями Радянського Союзу.

ХПІ одержав територію площею 6 га в Чугуївському районі, урочище Фігуровка на лівому березі річки Северській Донець, для будівництва оздоровчого табору.

1954

У березні автотракторний факультет перетворений у факультет тракторного і сільськогосподарського машинобудування.

У Фігуровці на базі інституту організований наметовий табір, де за сезон оздоровилося більше 600 чоловік.

1955

В житті студентів інституту з'явився третій семестр — трудовий.

У жовтні відкрите заочне відділення, де навчалося 210 студентів.

У 1950—1955 рр. вийшло в світ більше 80 підручників і навчальних посібників, підготовлених вченими ХПІ.

1956

На базі Кіровоградського технікуму сільськогосподарського машинобудування створений другий філіал вечірнього відділення ХПІ (125 студентів).

Інститут став учасником Всесоюзної промислової виставки в Москві. У павільйоні «Вища школа» демонструвалися дев'ять його експонатів.

Комсомольці інституту по заклику ЦК ВЛКСМ взяли активну участь в збиранні врожаю на цілині.

1957

У січні на базі кафедри основ марксизму-ленінізму створені кафедри історії КПРС, діалектичного і історичного матеріалізму.

ХПІ включився у виконання програми Міжнародного геофізичного року. Для цих цілей створена проблемна лабораторія радіотехніки.

Вийшла перша збірка «Труди СНО ХПІ», в який включені кращі студентські роботи, виконані на кафедрах з госпдоговірної тематики або під час виробничої практики.

Кафедра електричних машин впровадила на ХЕМЗі могутній генератор імпульсів для обробки надтвердих металів і сплавів, що одержав всесвітнє визнання.

На базі створеного спортивно-оздоровчого табору «Політехнік» (Фігуровка) оздоровилося більше 1400 чоловік.

1958

З метою підвищення знань абітурієнтів при ХПІ, його філіалах і на провідних підприємствах Харкова відкриваються підготовчі курси.

За період з 1953 по 1958 р. в інституті захистили кандидатські дисертації 11 громадян Китаю, Угорщини, Польщі, Румунії, Чехословатчини.

На Всесвітній виставці в Брюсселі верстат, обладнаний одним з розроблених в інституті генераторів імпульсів, одержав Гран-прі.

У 1950—1958 рр. закінчили аспірантуру 253 чоловіки, з них 128 увійшли до науково-педагогічного складу ХПІ.

У листопаді створена методична рада ХПІ на чолі з проректором по учбовій роботі, який координував навчально-методичну роботу кафедр і факультетів інституту.

З 1951 по 1958 р. захищені 226 кандидатських і п'ять докторських дисертацій. У 1950—1952 рр. вийшли в світ чотири монографії, 12 підручників і 59 навчальних посібників, опубліковано близько 170 наукових статей за участю 200 вчених.

У інституті створене місцеве радіомовлення, організований щотижневий випуск радіогазети.

У грудні відкритий спортивний клуб ХПІ.

Почали функціонувати профілакторій на 50 місць, два гуртожитки (великий і малий Червоні корпуси), побудований житловий будинок на 150 квадратних метрів.

1959

Науковим і культурним центром інституту стала бібліотека, книжковий фонд якої складав 1 392 906 одиниць, вона обслуговувала 14 449 читачів, зокрема 11 737 студентів.

На базі Лісичанського і Рубежанського хімкомбінатов відкритий Рубежанській філіал інституту із загальнотехнічним факультетом в Северодонецьке.

1960

Ліквідується факультет технології цементу, його хіміко-технологічні спеціальності влилися у факультет технології неорганічних речовин.

Ворошиловградський філіал ХПІ реорганізований в самостійний вуз.

На базі хіміко-машинобудівних спеціальностей створений факультет хімічного машинобудування.

Від електроенергетичного факультету відділився факультет автоматики і приладобудування.

З утворенням Українського заочного політехнічного інституту прийом студентів-заочників в ХПІ проводився тільки на загальнотехнічний факультет при ХТЗ.

За успіхи у виховній роботі із студентською молоддю багатотиражна газета «Ленінські кадри» нагороджена Почесною грамотою Мінвузу УРСР.

1961

У проблемній лабораторії «Динамічна міцність деталей машин» під керівництвом академіка АН УРСР А. П. Філіппова введена в дію перша в Україні унікальна установка для дослідження міцності дисків турбомашини при високих швидкостях обертання і температурах.

У інституті створена єдина профспілкова організація.

Перший прийом студентів на денне відділення здійснив Кіровоградський філіал.

Вперше в Україні на базі спортивно-оздоровчого табору «Політехнік» в червні була організована дитяча зміна, оздоровлено 220 дітей співробітників інституту.

1962

У березні в інституті створений факультет суспільних професій.

Співробітники кафедри технологія електричних виробництв ХПІ в співдружності з колективом ленінградського заводу «Ленінська іскра» розробили метод контактного осадження срібла і упровадили новий спосіб отримання активних мас для лужного акумулятора.

Здійснив перший набір студентів філіал в м. Рубіжне.

1963

Комсомольська організація ХПІ нагороджена Почесною грамотою ЦК ВЛКСМ.

В ХПІ відкритий інженерно-педагогічний факультет.

Почав роботу Палац студентів ХПІ, який став центром культурно-масової роботи.

1964

У ХПІ набули чинності нові учбові плани, затверджені Мінвузом СРСР.

Створена кафедра наукового комунізму.

1 травня інститут відвідали президент АН СРСР М В. Келдиш і президент АН УРСР Б. Є. Патон.

Утворений кабінет програмованого навчання, де були встановлені розроблені кафедрою автоматики і телемеханіки і виготовлені в студентському проектно-конструкторському бюро машини типу «Контроль».

1965

Кафедри ливарного виробництва і технології жирів вперше в світі розробили технологію виготовлення стрижнів і форм з рідких самотвердіючих сумішей. Ліцензії на її використовування продані багатьом країнам. Професору І. В. Рижкову, провідному розробнику, присуджена Ленінська премія.

Комсомольська організація ХПІ занесена в Книгу пошани ЦК ВЛКСМ — «Комсомол в трудових справах семестру». Медаллю «За освоєння цілинних земель» нагороджені 22 чоловіка.

Вперше проведене присвячення в студенти, що згодом стало ритуалом.

Створено факультет транспортного машинобудування.

Введений в експлуатацію учбово-лабораторний корпус кафедри турбобудування.

Сумський загальнотехнічний факультет Українського заочного політехнічного інституту перетворений у філіал ХПІ.

З 1965/66 навчального року всі студенти денного відділення стали вчитися з відривом від виробництва, оскільки вечірня форма навчання для стаціонару себе не виправдала.

Профспілкова організація інституту розділена на студентську на чолі з профкомом і професорсько-викладацького складу і співробітників на чолі з місцевкомом.

1966

Ректору інституту професору М. Ф. Семко присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки Української РСР».

Перший набір абітурієнтів здійснив Сумський філіал інституту.

Зданий в експлуатацію житловий будинок для аспірантів і молодих фахівців; 67 сімей поліпшили житлові умови.

1967

7 січня за великі заслуги в підготовці інженерних кадрів і розвитку наукових досліджень Президія Верховної Ради СРСР нагородила ХПІ орденом Леніна.

Кафедра ДВС створила і упровадила у виробництво новий двигун тепловоза Д-70 потужністю 3000 л. с. відповідний світовим зразкам.

Відкритий факультет підвищення кваліфікації викладачів середніх спеціальних учбових закладів.

На республіканському фестивалі колектив студії художнього слова нагороджений дипломом першого ступеня і золотою медаллю, а студентський театр «Силует» — дипломом другого ступеня і срібною медаллю.

Відкрита Центральна Ленінська кімната — одна з кращих серед вузів республіки.

В кінці жовтня на території інституту відкритий пам'ятник В. І. Леніну-студенту, побудований на засоби, зароблені комсомольцями протягом трудових семестрів.

21 жовтня інститут, як переможець соціалістичного змагання, нагороджений Пам'ятним прапором ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР і ВЦСПС.

Кафедра тракторобудування спільно з галузевою лабораторією приступила до проектування перспективних тракторів Т-150.

1968

Кіровоградський філіал перетворений в самостійний інститут сільськогосподарського машинобудування.

За удосконалення способу гідрогенізації рослинних масел професору Б. Н. Тютюнникову присуджена Державна премія СРСР.

Кафедра лаків, фарб і лакофарбних покриттів організувала єдину в Україні проблемну лабораторію розширення бази для лакофарбної промисловості і створення нових лакофарбних матеріалів.

1969

Введений в експлуатацію радіофізичний корпус.

У ХПІ почали діяти курси підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців народного господарства.

З 1 грудня в інституті функціонує підготовче відділення.

За наукову розробку і упровадження енерготехнологічного агрегату по виробництву азотної кислоти професору В. І. Атрощенко присуджена Державна премія СРСР. Він вибраний дійсним членом Академії наук УРСР, удостоєний звання Героя Соціалістичної Праці і почесного звання «Заслужений діяч науки Української РСР».

1970

Відкритий факультет підвищення кваліфікації дипломованих інженерів Міністерства електротехнічної промисловості.

У інституті широко відзначається 100-річчя з дня народження В. І. Леніна.

За досягнення в науці ХПІ присуджена золота медаль ВДНХ СРСР.

 

 

1870 — 1899 | 1900 — 1930 | 1931 — 1970 | 1971 — 1985 | 1986 — 2007

† 15.07.2011 14:07:00