Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Первинна профспілкова організація студентів НТУ «ХПІ»

Первинна профспілкова організація студентів (ППОС) НТУ «ХПІ» - перша і найбільша правозахисна організація університету, яка об'єднує майже 13 000 студентів. До її складу входять 20 профспілкових організацій факультетів.

Основне завдання нашої організації – представництво і захист соціально-економічних інтересів студентів НТУ «ХПІ», першого технічного університету в Україні. Для виконання статутних завдань ППОС НТУ «ХПІ» та організації профспілкової роботи конференцією студентів НТУ «ХПІ» обирається голова, комітет ППОС (Профком), до якого входять представники профспілкових бюро факультетів. Для організації роботи за напрямками у профспілковому комітеті працює 7 комісій.

Організаційно-масова комісія проводить підготовку та проведення профспілкових конференцій, навчання профспілкового активу, контролює ведення профспілкової документації та веде облік членів ППОС НТУ «ХПІ».

Спортивно-масова комісія здійснює контроль за функціонуванням і розвитком учбово-тренувальної бази. Організовує та проводить різноманітні змагання на призи ППОС НТУ «ХПІ», залучає до участі студентів всіх факультетів.

Оздоровча комісія займається контролем якості надання оздоровчих послуг в університеті та розподілом путівок до санаторію-профілакторію «Політехнік» та у спортивно-оздоровчі табори «Студентський» (АР Крим, с. Малий Маяк) і «Політехнік» (Харківська обл., Фігуровка).

Культурно-масова комісія організовує всі масові заходи ППОС, серед яких: Ліга КВК «Політехнічна», Музичний фестиваль «Зоряна планета Політех» та багато інших концертів і творчих вечорів у Палаці студентів НТУ «ХПІ».

Комісія з комунікацій відповідає за зв'язки з громадськістю, проводить опитування та соціальні дослідження, займається поширенням інформації про роботу і заходи профкому, створює інформаційні ресурси ППОС НТУ «ХПІ» в мережі Internet та забезпечує їх роботу.

Комісія громадського контролю здійснює постійний громадський контроль за своєчасним виконанням заходів передбачених Колективною угодою між ППОС та адміністрацією НТУ «ХПІ».

Житлово-побутова комісія вирішує питання, що стосуються умов заселення, проживання та побуту студентів у гуртожитках. Проводить навчання студентських рад та контролює їх роботу, виконання рішень профкому.

Дізнайся більше про діяльність профспілки студентів на сайті http://www.profkom-khpi.org/

† 06.02.2012 14:45:00