Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Рейтинги

Одна із сучасних стратегічних вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України до вітчизняної вищої школи пов’язана із міжнародним визнанням вітчизняних провідних університетів шляхом входження їх до світових рейтингів. Приємно зазначити, що НТУ «ХПІ» також увійшов до світового рейтингу, а саме до рейтингової системи незалежного рейтингового агентства «РейтОР».

За оцінкою «РейтОР» Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» у світовому рейтингу займає 356 позицію, що є другим показником серед п’яти вітчизняних університетів, які приймають участь у цьому рейтингу. До першої ж п’ятірки світового рейтингу увійшли Массачусетський технологічний інститут (США), Каліфорнійський технологічний інститут (США), Токійський університет (Японія), Колумбійський університет (США) та Московський державний університет (Росія). За підсумком Global Universities Ranking до першої сотні рейтингу увійшли: 48 університетів із США, 12 – із Великої Бретанії, 8 – Японії, 6 – Німеччини, 5 – Австралії, 4 – Канади, 4 – Швейцарії, 3 – Росії та інших країн.

У рейтингу країн колишнього Радянського Союзу наш університет знаходиться на 30-му місці з 87 університетів, які приймають участь у рейтингу.

Оцінювання університетів було здійснено за шести напрямами діяльності: освітянська діяльність, науково-дослідна діяльність, професійна компетентність, фінансове забезпечення, міжнародна діяльність та популярність університету в Інтернет просторі.

Важливим є те, що визнання прийшло в період святкування 125-річчя від дня заснування нашого університету і це потребує від нас подальшої наполегливої роботи для закріплення та зміцнення своїх позицій в світових рейтингах.

Про рейтингову систему Webometrics Ranking of World's Universities

Основна мета рейтингу – активізація діяльності університетів по відкриттю інформації, забезпеченні доступу широкого круга веб-сервера-користувачів до наукових публікацій, результатів дослідницької діяльності. Проте вироблені в ході робіт веб-сервер-індикатори виявилися корисними і для ранжирування університетів, причому цьому рейтингу міжнародне академічне співтовариство надає більша довіра, чим рейтингам, побудованим на основі статистики відвідин сайтів університетів. 

Рейтинг дослідницької активності університетів України, їх активності по публікації результатів дослідницьких робіт на своїх офіційних сайтах, а також розвиненості мережевих наукових комунікацій дослідників і професорсько-викладацького складу можна поглянути тут


Рейтинг "Компас-2010" від компанії СКМ Рената Ахметова.

Учасниками рейтингу стали 234 внз. Позитивною ознакою цього рейтингу є можливість отримання інформації по вузах як в загальному розрізі, так і в регіональному чи за напрямком підготовки. При розрахунку враховувалися такі критерії:

 1. Задоволеність випускників ВНЗ отриманою ними освітою і можливістю застосувати її в трудовій діяльності. Вага в загальному рейтингу = 0.10.
 2. Сприйняття роботодавцями якості освіти в українських ВНЗ. Визначення роботодавцями українських ВНЗ, які дають випускникам найкращу підготовку для роботи в їхній компанії. Вага в загальному рейтингу = 0.31.
 3. Сприйняття експертами якості освіти в українських ВНЗ. Визначення компаніями-експертами українських ВНЗ, які дають найкращу підготовку для роботи в їхній компанії. Вага в загальному рейтингу = 0.29.
 4. Співпраця між ВНЗ і компаніями-роботодавцями. Кількість компаній-роботодавців і експертів, які співпрацюють із ВНЗ. Вага в загальному рейтингу = 0.30.

Загальний рейтинг ВНЗ:

 1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (87, 100, 60, 100; рейтинговий 87 балів)
 2. Київський національний університет імені Т.Шевченка (100, 71, 100, 65; рейтинговий - 80)
 3. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (71, 33, 50, 65; рейтинговий - 51)
 4. Національний університет «Києво-Могилянська академія» (88, 24, 64, 40; рейтинговий - 47)
 5. Національний університет «Львівська політехніка» (53, 47, 11, 72; рейтинговий - 45)
 6. Донецький національний технічний університет (60, 29, 18, 66; рейтинговий - 40)
 7. Київський національний університет будівництва і архітектури (40, 39, 21, 51; рейтинговий - 38)
 8. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (66, 38, 4, 41; рейтинговий - 32)
 9. Київський національний торговельно-економічний університет (62, 27, 13, 38; рейтинговий - 30)
 10. Національний гірничий університет - Дніпропетровськ (57, 26, 10, 40; рейтинговий - 29)

Рейтинг ВНЗ інженерно-технічних спеціальностей:

 1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (100, 100, 56; 85)
 2. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» (16, 24, 100; 47)
 3. Національний гірничий університет - Дніпропетровськ (12, 25, 72; 36)
 4. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (29, 34, 25; 29)
 5. Національний університет «Львівська політехніка» (16, 48, 22; 29)
 6. Національна металургійна академія України (Дніпропетровськ) (11, 20, 53; 28)
 7. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (43, 17, 9; 23)
 8. Дніпропетровський національний університет (22, 13, 16; 17)
 9. Одеський національний політехнічний університет (18, 24, 8; 16)
 10. Національний університет харчових технологій - Київ (35, 14, 0; 16)

Рейтинг ВНЗ з інформаційних технологій:

 1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (100, 100, 100; 100)
 2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (26, 42, 52; 40)
 3. Національний університет «Львівська політехніка» (16, 34, 32; 27)
 4. Дніпропетровський національний університет (12, 35, 14; 20)
 5. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (18, 29, 14; 20)
 6. Харківський національний університет радіоелектроніки (17, 27, 11; 18)
 7. Національний авіаційний університет - Київ (9, 17, 22; 16)
 8. Одеський національний політехнічний університет (14, 22, 9; 15)
 9. Національний університет «Києво-Могилянська академія» (16, 15, 14; 15)
 10. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій - Київ (2, 24, 16; 14)

Академічний рейтинг вищих навчальних закладів "ТОП 200 Україна", складений кафедрою ЮНЕСКО, базується на основі інтегрованого індексу рейтингової оцінки. Індекс містить три ознаки: показник якості науково-педагогічного потенціалу, показник якості навчання, показник міжнародного визнання.

Список провідних внз України за ним суттєво відрязняється від рейтингу Компас-2010 і виглядає наступним чином.

 1. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (32,35; 20,81; 15,14; інтегрований показник (ІП) - 68,31)
 2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (34,09; 19,53; 13,5; ІП - 67,12)
 3. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (19,20; 13,61; 14,79; ІП - 47,62)
 4. Національний медичний університет ім. О. Богомольця (26,45; 6,11; 11,12; ІП - 43,69)
 5. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (17,06; 10,36; 14,67; ІП - 42,10)
 6. Національний гірничий університет (18,74; 7,64; 9,79; ІП - 36,18)
 7. Дніпропетровський національний університет (13,31; 10,93; 9,69; ІП - 33,93)
 8. Національний університет "Києво-Могилянська академія" (8,49; 13,91; 10,20; ІП - 32,61)
 9. Націоанльний університет біоресурсів і природокористування України (15,45; 11,94; 5,2; ІП - 32,59)
 10. Донецький національний університет (7,74; 11,39; 11,94; ІП - 31,08)

Рейтинг видання "Деньги" сформований з чотирьох списків вузів: економічного, юридичного, гуманітарного і технічного профілю. Перелік вищих навчальних закладів було надіслано провідним роботодавцям, яким запропонували поставити оцінки від 0 до 10. "Нуль" означав, що роботодавець не прийняв би на роботу випускника даного вузу, а "десять" - взяв би із задоволенням. Залежно від суми набраних балів вуз і отримував своє місце в рейтингу.

Підсумкові результати тут також значною мірою відрізняються від інших аналогічних рейтингів. До списку найкращих потрапили вузи, які в попередніх рейтингах не посіли перших місць.

Рейтинг внз за технічними спеціальностями:

 1. НТУ «Київський політехнічний інститут» (середній бал - 9, сума - 82)
 2. КНУ ім. Тараса Шевченка (8; 66)
 3. Національний авіаційний університет (7,5; 56)
 4. НТУ «Харківський політехнічний інститут» (8; 54)
 5. Донецький національний технічний університет (8,5; 49)
 6. Державний університет «Львівська політехніка» (8; 48)
 7. Національний університет харчових технологій (7; 43)
 8. Одеська національна академія зв'язку ім. Попова (6; 43)
 9. Національний транспортний університет (7,5; 42)
 10. Одеський національний політехнічний університет (7; 40)

Журнал "Корреспондент" №13 вiд 6 квiтня 2012 року на основі оцінок найкращих працедавців країни склав рейтинг вузів. За його результатами, найкращим є Національний Університет ім.Тараса Шевченка, на другому місці – Києво-Могилянська академія, на третьому – Київський політехнічний інститут (КПІ).

Щоб визначити найкращі вищі навчальні заклади, "Корреспондент" опитав спеціалістів з підбору персоналу 24 компаній (підрозділів міжнародних компаній в Україні та лідерів українського бізнесу).

"Корреспондент" просив назвати від одного до п’яти вузів у кількох професійних сферах: юриспруденція; економіка і фінанси, маркетинг; піар і реклама; ІТ; гуманітарні спеціальності; інженерно-технічні спеціальності.

Роботодавці ж мали відмітити, у якому вузі, на їхню думку, найвищий рівень підготовки з певної спеціальності. За кожне згадування працедавцем вуз отримував один бал. Відтак рейтинг укладався за сумарною кількістю балів, набраних вузами.

ТОП-10 вишів країни

1. Київський національний університет ім. Т. Шевченка

2. Національний університет "Києво-Могилянська академія"

3. НТУУ "Київський політехнічний інститут"

4. Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

5. Національний університет "Юридична академія України ім.Ярослава Мудрого"

6. Львівський національний університет ім.Івана-Франка

7. Національний університет "Львівська політехніка"

8. Донецький національний технічний університет

8. Національний авіаційний університет

8. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

8. Київський національний лінгвістичний університет

9. Київський національний торгово-економічний університет

10. Донецький національний університет

Найкращих юристів випускає Київський національний університет ім.Шевченка (1 місце), Юракадемія ім..Ярослава Мудрого (2 місце) і Києво-Могилянська академія (3 місце).

Серед вузів, які готують економістів і фінансистів, найкращими виявились Університет ім..Вадима Гетьмана (1 місце), Університет ім.Шевченка (2 місце) і Києво-Могилянська академія (3 місце).

У галузі маркетингу, піару та реклами найкращими виявились НаУКМА (1 місце), Університет ім.Шевченка (2 місце), Університет ім..Вадима Гетьмана (3 місце).

Серед вузів, які готують ІТ-спеціалістів, беззаперечним лідером став КПІ, далі у рейтингу Національний університет "Львівська політехніка" (2 місце). На третьому місці – Харківський політехнічний інститут та Університет ім.Шевченка.

Найкраще готує спеціалістів у гуманітарній сфері Могилянка (14 балів), Університет ім..Шевченка – другий з 9 балами, на третьому місці – Київський національний лінгвістичний університет.

Серед вузів у галузі "інженерно-технічних спеціальностей" лідером є КПІ, Харківський політехнічний інститут – другий. На третьому місці – Донецький національний технічний університет і Національний університет "Львівська політехніка".

Рейтинг складений на основі опитування спеціалістів з набору персоналу таких компаній: Райффайзен Банк Аваль, Ерсте Банк, Сан ІнБев Україна, Nemiroff, Делойт, DTEK, Ernst&Young, Google Україна, КПМГ Україна, Метро Кеш енд Керрі Україна, МТС Україна, Platinum Bank, PwC Україна, Unilever Україна, Кока-Кола Україна, Київстар, Крафт Фудз Україна, IBM, Samsung, OTP Bank, L`Oreal, UniCredit Bank, Миронівський хлібопродукт, ЕСТА Холдинг.

Джерело iнформацiї: vnz.org.ua

† 20.11.2015 12:56:00