Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Ректорат

СОКОЛ Євген Іванович

Ректор, лауреат премії НАН України імені С.О.Лебедєва, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри промислової і біомедичної електроніки


ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Леонiд Леонiдович

Почесний ректор НТУ «ХПІ», радник ректора, голова Вченої ради НТУ «ХПІ», член-кореспондент НАНУ, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Почесний академік Академії педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратівМАРЧЕНКО Андрiй Петрович

проректор з наукової роботи, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік АН вищої школи України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння


МИГУЩЕНКО Руслан Павлович

проректор з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, доцент


ХРИПУНОВ Геннадій Семенович

проректор з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор


ВЕЛІЄВ Ельдар Ісмаїлович

проректор з науково-педагогічної роботи, доктор фізико-математичних наук, академік Академії прикладної електроніки, академік Європейської академії природничих наук, керівник Центру дистанційної освіти


ГАСАНОВ Магомедємін Ісамагомедович

проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат технічних наук, професор НТУ «ХПІ»

† 28.11.2016 14:21:00