Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Структура НТУ "ХПI"

24 основних факультети
Здійснюють підготовку інженерів за 96 спеціальностями за денною та заочною формами навчання.

Комп'ютерно-технологічний коледж
Здійснює підготовку молодших спеціалістів за 6 спеціальностями.

Полтавський політехнічний коледж
Здійснює підготовку молодших спеціалістів за 5 спеціальностями.

Центр дистанційної та доуніверситетської підготовки
Здiйснює роботу по 2 напрямкам: пiдготовку до вступу в університет - доуніверситетська підготовка та пiдготовку за заочною формою навчання студентів у навчально-консультаційних центрах.

Підрозділи міжнародного співробітництва
Головною метою діяльності є надання освітніх послуг іноземним громадянам для вступу до ВНЗ, забезпечення міжнародного співробітництва університету.

Факультет міжнародної освіти

Здіснює прийом і організацію навчання іноземних громадян на підготовчому та основному факультетах університета.

93 кафедри
Забезпечують навчання студентів з гуманітарних, фундаментальних, загальноінженерних і спеціальних дисциплін, є центрами навчальної, методичної та науково-дослідної роботи.

Навчально-методичне управління
Забезпечує організацію та проведення методичної роботи з усіх напрямків навчальної діяльності.

Науково-дослідна частина
Забезпечує організацію і проведення наукових досліджень кафедрами і науково-дослідними лабораторіями, координує роботу наукових підрозділів вузу.

Докторантура і аспірантура
Здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації за 69 спеціальностями.

Науково-технічна бібліотека
Має фонд понад 1.5 млн. томів, здiйснює документне та iнформацiйно-бiблiографiчне забезпечення наукового та навчального процесу унiверситету та безоплатно надає весь комплекс бiблiотечних послуг студентам i науковцям вищих навчальних закладiв та наукових установ України.

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти
Забезпечує в системі післядипломної освіти одержання фахівцями нової кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі здобутої раніше освіти і досвіду практичної роботи.

Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Молнія»
Здійснює проведення наукових досліджень у галузі техніки високих напруг, магнітно-імпульсної обробки металів.

Науково-дослідний інститут іоносфери
Здійснює проведення наукових досліджень іоносфери у природному і штучно збуреному станах та найближчого космосу.

Інформаційно-обчислювальний центр
Забезпечує координацію всього комплексу робіт з інформатизації усіх сфер діяльності університету.

Науково-технологічний і навчальний та навчально-виробничий центри
Виготовляють дослідно-експериментальне обладнання за індивідуальними замовленнями кафедр для виконання наукових досліджень і забезпечення навчального процесу.

Військово-мобілізаційний відділ
Відповідно до статей 35-38 Закону України «Про військовий обов’язок и військову службу» підприємства, установи, організації і навчальні заклади, незалежно від підпорядкованості та форм власності, ведуть облік всіх військовозобов’язаних і призовників, а їх керівники (власники) несуть відповідальність за повноту і якість обліку. стежать за виконанням військовозобов’язаними правил військового обліку.

Військовий коледж сержантського складу
Підготовка професійного сержантського складу для потреб Збройних Сил України.

Музей
Лабораторія по вивченню та збереженню історико-культурної спадщини України та НТУ "ХПІ"

† 07.10.2016 14:06:00