Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Українсько-Французський Центр промислового менеджменту

У 1994 році була підписана угода про створення в НТУ «ХПІ» Українсько-Французського Центру промислового менеджменту. З цього моменту в університеті почала діяти єдина в Україні система післявузівської підготовки, яка передбачає видачу диплома МАСТЕР-МЕНЕДЖЕР західноєвропейського державного вищого навчального закладу — Ліонської вищої інженерної школи та Ліонського університету імені Клода Бернара. Програма підготовки спеціалістів має своєю метою дати можливість інженерам одержати другу вищу європейську економічну освіту. Знання і практика цих людей необхідні для використання їх в області промислового менеджменту.

З 1999 навчального року проводиться навчання за французькою моделлю та розпочата підготовка фахівців за перехідною українсько-французькою програмою. Особливості її полягають у тому, що, по-перше, вивчення дисциплін здійснюється як в Харкові, так і в Ліоні і, по-друге, істотно збільшується час на стажування на французьких підприємствах (від 2 до 9 місяців).

За час існування Центру було захищено 140 кваліфікаційних дипломів. Випускники запрошені і вже працюють на підприємствах, пов’язаних партнерськими стосунками з французькими фірмами, такими як «Алкатель», «Рено», «Шлюмберже», «Автрамат» та ін. 28 випускників центру продовжили навчання в закордонних ВНЗ.

Сьогодні Українсько-Французський Центр промислового менеджменту приймає участь спільно з центром «Перспектива» в реалізації проекту ТЕМПУС по створенню проектних фінансових студій, де студенти, викладачі, та представники бізнесових структур будуть займатися виконанням реальних проектів по заявках різних компаній. Основна мета цього проекту – налагодити тісний перманентний контакт навчального закладу з бізнесом та надання студентам практичних навиків роботи в невеликих группах з массивами ідей та інформації.

† 06.09.2011 15:57:00