Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Відділ міжнародних зв‘язків НТУ «ХПІ»

Відділ міжнародних зв‘язків НТУ «ХПІ», як окремий підрозділ університету, створено в 1980 році. Вся діяльність відділу спрямована на подальший розвиток і зміцнення міжнародного співробітництва університету.

Основні напрямки діяльності відділу:

 • координація міжнародної діяльності кафедр та інших підрозділів університету;
 • розробка і реалізація міжнародних проектів;
 • робота за договорами з вищими навчальними закладами і фірмами за кордоном;
 •  сприяння програмам міжнародного обміну викладачів, науковців, аспірантів та студентів;
 • інформаційно-консультаційні послуги;
 • обмін делегаціями;
 • надання митних послуг;
 • оформлення виїзних документів;
 • організація літніх мовних курсів;
 • організація літніх практик студентів за кордоном;
 • виконання інших задач, зв’язаних з міжнародною діяльністю.

Сьогодні НТУ «ХПІ» продовжує укріпляти та поширювати зв’язки з 99 закордонними партнерами з 33 країн світу (Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, В’єтнам, Греція, Данія, Естонія, Індія, Іспанія, Італія, Китай, Корея, Нідерланди, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Словаччина, США, Угорщина, Франція, Швеція, Вьєтнам, Грузія, Таджикистан та ін.).

Найбільш динамічно і продуктивно розвиваються зв’язки з Магдебурзьким університетом ім. Отто-фон-Герікке (Німеччина), Клагенфуртським університетом (Австрія), Ліонською вищою центральною школою (Франція), Мішкольцьким університетом (Угорщина), Петрошанським університетом (Румунія), Університетом штату Айова (США), Манчестерським університетом (Великобританія), Технічним університетом Гамбург-Гарбург (Німеччина), Національним техгічним університетом Афін (Греція), Берлинським університетом ім. Гумбольта (Німеччина).

Важливим етапом в житті університету стало підписання ректором НТУ «ХПІ» професором Л. Товажнянським у вересні 2005 року у старішому вищому навчальному закладі Європи Болонському університеті (Італія)

Великої Хартії Університетів («Magna Charta Universitatum»). В березні 2007 року НТУ «ХПІ» був прийнятий до Європейської асоціації університетів як повноправний індивідуальний член. З вересня 2997 року НТУ «ХПІ» також є членом Мережі університетів країн Чорного моря. Це стало ще одним кроком до інтеграції університету до єдиного європейського освітнього простору.

Свідоцтвом міжнародного визнання НТУ «ХПІ» є кількість грантів, отриманних університетом від міжнародних фондів та програм. Метою цієї роботи є інтеграція у світові економічні системи, притягнення в сферу освіти України іноземних інвестицій.

На теперішній час в університеті реалізується 33 міжнародних проектів на загальну суму фінансування близько 3,5 млн. євро. З них 17 освітніх проектів, серед яких 8 проектів ТЕМПУС, та 16 наукових проектів.

Для надання допомоги в підготовці як освітніх, так і наукових проектів, а також у пошуці партнерів, в університеті на базі відділу міжнародних зв’язків за ініціативи Технічного унвіверситету Гамбург-Гарбург створено Координаційне бюро в рамках проекту ТЕМПУС «Створення Консорціуму вузів «ЄС-Україна». Співробітниками Консорціуму в університеті започатковані всі умови для участі професорсько-викладацького складу та студентів у міжнародних програмах та проектах – створено інформаційно-консультаційну базу, яка складається з банку даних міжнародних програм, веб-сайту, що постійно обновлюється, та списку електронної розсилки.

У 2003 році за підтримкою Магдебурзького університету імені Отто-фон-Герікке (Німеччина) в НТУ «ХПІ» був заснований німецький факультет по підготовці студентів по спеціальностях машинобудівного та електро-машинобудівного профілю. Навчання на факультеті проводиться, у тому числі, і німецькою мовою. Кращі студенти факультету мають можливість пройти включене навчання в німецьких вищих навчальних закладах.

В сфері міжнародної діяльності в НТУ «ХПІ» функціонують Центр підготовки іноземних громадян, Українсько-Французький Центр і Українсько-Американський Бізнес Центр, які координують взаємодію з Францією і США, Регіональний Центр підготовки енергоменеджерів та Центр енергозберігаючих інтегрованих технологій, Центр «Перспектива».

Щороку на базі університету проводиться більш 10 міжнародних науково-технічних конференцій, низка крупних міжнародних форумів, презентацій та виставок. Університет постійно бере участь у міжнародних виставках за кордоном.

Протягом кожного року за кордон на наукову роботу та стажування, для участі у конференціях, симпозіумах і т.п., на навчання та мовні курси виїжджає понад 400 наукових співробітників, викладачів, студентів та аспірантів університету. За рік університетом приймається більше 300 іноземних фахівців, студентів та аспірантів.

За активне міжнародне співробітництво НТУ «ХПІ» неодноразово визнавався одним з кращих ВНЗ як регіону, так і України в цілому.

† 16.07.2011 2:22:00