Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

У 2010 році НТУ "ХПІ" проводилася активна міжнародна діяльність із закордонними партнерами з 105 вищих навчальних закладів та фірм 23 країн світу, такими як Австрія, Бельгія, Великобританія, В'єтнам, Греція, Данія, Індія, Іспанія, Італія, Китай, Нідерланди, Німеччина, Південна Корея, Польща, Росія, Румунія, Угорщина, Франція та ін До цих країн з метою проведення спільних наукових досліджень та стажувань у 2010 році виїжджали 271 науковий співробітник, викладач, аспірант і студент. Загальний обсяг фінансування 28 міжнародних проектів за рахунок коштів іноземних фондів, грантів, та госпдоговорів НТУ "ХПІ" в 2010 році становив 3 175 000 євро.

У рамках міжнародного договору № М/360-2008 від 03.06 2010 р. "Підвищення ефективності використання природного газу в автомобільних двигунах", № д / р 0108U006928 (додаткова угода № 3 від 18.11.2010 р., етап 5 "Розробка методів щодо підвищення ефективності використання стисненого природного газу в двигунах внутрішнього згоряння (ДВЗ)", науковий керівник - Марченко Андрій Петрович, доктор технічних наук, професор, розроблені методи підвищення ефективності використання стисненого природного газу у ДВС і конструкцію елементів системи подачі природного газу в циліндри двигуна з урахуванням можливості створення газового двигуна на базі існуючих конструкцій ДВЗ. Виготовлено та проведено тестування лабораторного зразка елементів системи подачі стисненого природного газу в циліндр ДВС.

НДПКІ "Молнія" в області міжнародного співробітництва відповідно до п.8 Міждержавного Угоди між Україною та Китаєм щодо мирного використання космосу з Китайською космічною корпорацією виконується договір обсягом 752 тис. 697, 60 грн. Завершен етап 1.3 у рамках якого виконано експериментальне підтвердження достовірності методик розрахункової оцінки ефективності блискавкозахисту об'єктів ракетно-космічної техніки. Так, в рамках цієї тематики були розроблені, експериментально апробовані на високовольтному обладнанні Експериментальної бази НДПКІ "Молнія" НТУ "ХПІ" і передані замовнику "Розрахункові методики по визначенню: 1) електротермічної дії прямого попадання блискавки (ППБ) на обшивку ракетно-космічної техніки (РКТ) 2) електродинамічної дії ППБ на обшивку РКТ, 3) електротермічної стійкості до ППБ проводів та кабелів бортових електричних ланцюгів РКТ ".

Кафедра інформатики та інтелектуальної власності веде активну півробітніцтво з ТОВ "IBM України", яке здійснюється на підставі Меморандуму про взаєморозуміння між НТУ "ХПІ" і ТОВ "IBM України", який укладено 29 листопада 2010. Від НТУ "ХПІ" меморандум підписаний ректором НТУ "ХПІ" Товажнянським Л.Л.

На виконання вимог цього меморандуму 29 листопада 2010 на базі кафедри відкрито Академічний центр компетенції IBM в галузі підготовки кваліфікованих кадрів для індустрії інформаційних технологій України. Основними напрямками діяльності цього центру є:

 • участь в Академічній ініціативи IBM;
 • розробка та впровадження в навчальний процес нових навчальних дисциплін з використанням технології IBM;
 • розробка навчальних та навчально-методичних матеріалів з використанням методологічних підходів і технологій IBM;
 • навчання сучасним інформаційним технологіям IBM на базі відкритих стандартів та програмного забезпечення з відкритим кодом в рамках освітньо-професійних програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;
 • надання консультативної допомоги підприємствам і організаціям провідних секторів економіки України з питань розробки проектів в галузі інформаційних технологій з використанням технології IBM;
 • проведення з залученням співробітників IBM, регулярних семінарів з інновацій в діяльності IBM;
 • участь студентів, аспірантів, викладачів і співробітників Університету в конкурсах, що проводяться IBM, на отримання грантів, пропозицій для стажувань і в інших заходах IBM;
 • проведення досліджень за тематикою віртуальних організацій - нової форми організації навчання та бізнесу;
 • забезпечення участі фахівців і студентів університету в проектах анонсованих IBM.

 У 2010 р. на кафедрі виконувалися 5 договорів про співпрацю з вузами інших країн:

 • НТУ "ХПІ" - Установа Російської академії наук "Інститут хімії силікатів імені І. В. Гребенщикова РАН" (ІХС РАН, м. Санкт-Петербург, Росія), керівник - д.т.н., проф. Семченко Г.Д.;
 • НТУ "ХПІ" - Інститут хімії Комі НУ УрВ РАН (Росія), керівник -д.т.н. проф.Семченко Г.Д;
 • НТУ "ХПІ" - VSB - Технічний Університет Острави (Чехія), керівник - д.т.н., проф. Брагіна Л.Л.;
 • НТУ "ХПІ" - Інститут будівельних матеріалів Ф. А. Фінгера Веймарського університету "Баухаус" Федеративної Республіки Німеччина; керівник - д.т.н., проф. Шабанова Г.М.
 • НТУ "ХПІ" - Вища школа Вісмара, (Німеччина), керівник - д.т.н., проф. Рищенко М.І.

Кафедрою технології кераміки, скла та емалей за договором про спільну діяльність із закладом Російської Академії Наук "Інститут хімії силікатів імені І. В. Гребенщикова РАН" (ІХС РАН); РХТУ ім. Д.І. Менделєєва у звітний період відбувся обмін науково-технічною інформацією та новими виданнями.

Учасники даного договору зобов'язалися шляхом об'єднання свого професійного досвіду, ділової репутації та ділових і наукових зв'язків спільно діяти по здійсненню фундаментальних і прикладних досліджень, розробки інноваційних проектів.

Основні напрями діяльності за договором: "золь - гель синтез", "Керамічні технології", "Захисні і функціональні плівки та покриття", "Модифікація поверхні матеріалів" та ін. У рамках договору про науково-технічне співробітництво на створення науково-технічної продукції "Розробка перспективних керамічних матеріалів" з Інститутом хімії Комі НУ УрВ РАН триває творча співпраця з проблем синтезу наночастинок безкисневих сполук, де проф. Семченко Г.Д. є консультантом з використання золь-гель процесу для синтезу ультрадисперсних порошків і наночасток.

У 2010 році кандидату технічних наук, заступнику директора з організаційних питань Інституту будівельних матеріалів ім. Ф.А. Фінгера (м. Веймар, ФРН), доктору Гансу-Бертрама Фішеру вручений диплом професора НТУ "ХПІ". На кафедрі технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Х.-Б. Фішером було зроблено лекційну доповідь "Вісоковіпальні гіпсові в'яжучі та стабілізація властивостей сульфатів кальцію" для студентів та аспірантів кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей.

Згідно з Угодою про співробітництво в галузі наукових досліджень і освітньої діяльності між кафедрою технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ "ХПІ" та Інститутом будівельних матеріалів Ф.А. Фінгера Веймарського університету "Баухаус" Федеративної Республіки Німеччина, її метою є створення сприятливих умов для співробітництва у галузі навчального процесу, підвищення кваліфікації та наково досліджень.

Згідно з договором, передбачено обмін науковими співробітниками і студентами, співпраця та взаємна підтримка в навчальному процесі та підвищенні кваліфікації, співробітництво у підготовці та створенні підручників та навчально-методичних посібників; співробітництво при розробці і виконанні науково-дослідних проектів.

Згідно з угодою між НТУ "ХПІ" і VSB-Технічним Університетом Острави (Чехія), протягом року здійснювався обмін науково-технічною інформацією та літературою.

У період з 20 по 24 вересня 2010 у рамках коопераційного договору про співробітництво між НТУ "ХПІ" та Вищою школою Вісмара був організований прийом делегації німецьких колег, до складу якої входили професор факультету будівельної фізики Вісмарскоі вищої школи Prof. Dr. rer.nat, Dr.-Ing. Habil Хельмут Фенцмер, заступник директора з організаційних питань Дальберг - інституту діагностики і санування історичних будівельних споруд, науковий співробітник, приват-доцент Вісмарськоі Вищої школи доктор Наталія Лісових і науковий співробітник Інституту діагностики та санування архітектурних пам'яток і споруд ім. Е. Дальберга, dipl.-ing. Лев Косс.

Члени делегації взяли активну участь у роботі Міжнародної конференції "Фізико-хімічні проблеми в технології ТНСМ", де виступили з доповідями:

 • "Фізико-хімічні основи освіти біоплівок на фасадах енергетично санованим будівельних споруд";
 • "Методи редуцірування і попередження утворення біоплівок на фасадах будівельних споруд";
 • "Передові безбіоцідние технології, які попереджують появу на фасадних системах біологічних утворень".

Між кафедрою інтегрованих технологій машинобудування НТУ "ХПІ" та відповідними кафедрами Магдебурзького, Клагенфуртським, Мішкольцького університетів і Познаньскої політехніки регулярно здійснюється обмін навчально-методичною і навчальною літературою, навчальними програмами та навчальними посібниками. Ця практика мала продовження і в звітному 2010 році.

У травні 2010 року в НТУ "ХПІ" відбувся черговий щорічний міжнародний науковий форум "МісгоСАD-Харків", який у 1993 році було ініційовано кафедрою спільно з угорськими колегами з Мішкольцького університету.

  Протягом 2010 року за безпосередньої участі кафедри інтегрованих технологій машинобудування НТУ "ХПІ" було продовжено співробітництво за відповідними договорами, в тому числі в науково-дослідній сфері, з Фраунгофер інститутом технології та автоматизації виробництва Штутгартського університету, Німеччина (термін дії договору з 2005 р. ), з грузинською технічним університетом (термін дії договору з 2005 р.) і Ульяновським державним технічним університетом, Росія (термін дії договору з 2004 р. з подальшим щорічним продовженням за відсутності заперечень сторін). Продовжує діяти тристоронній п'ятирічний (з 2007 р.) договір між НТУ "ХПІ", НТУ Афіни (Греція) і НДІ Нанотехнологій міста Мішкольц (Угорщина).

До діючих договорів, угод, контрактів і т.п. в галузі науково-технічного міжвузівського співробітництва із зарубіжними партнерами, крім зазначених вище українсько-німецького, українсько-грузинського, Українсько-російського та українсько-грецько-угорського договорів, за безпосередньої участі кафедри інтегрованих технологій машинобудування ім. М.Ф. Семка відносяться також двосторонні університетські договору з профільними вузами Познані (Польща), Клагенфурта (Австрія), Мішкольца (Угорщина), Афін (Греція); форум-проекти МісгоСАD і Інтерпартнер); видавничі проекти "Різання та інструмент в технологічних системах" та "Високі технології в машинобудуванні" (міжнародні збірники наукових праць).

Спільно із зарубіжними партнерами по міждержавному Центру інноваційних нанотехнологій DEMOKRITOS з міста Афіни (Греція) на чолі з його директором, почесним доктором НТУ "ХПІ" професором А.Г. Мамалісом продовжено практику попередніх досліджень по створенню та практичної дослідно-лабораторної апробації технології ультрапрецізійноі алмазної обробки поверхневого шару інтраокулярних і контактних лінз з біоінтактніх полімерів.

У рамках наданої до Комісії з досліджень у сфері науки і технологій заявки на міжнародний проект "Нова ідеологія виробництва індивідуальних сапфір-металевих ендопротезів кульшового суглоба. Розробка та клінічна апробація" (2009 р.) у Сьомій Рамковій програмі ЄС тривають попередні роботи також і з розробки новітньої технології виробництва ультрапрецізійніх сапфірових пар тертя та індивідуальних ендопротезів кульшового суглоба. Поряд з Харківським політехнічним інститутом організації-учасники проекту представляють Афіни, Греція (Національний технічний університет), Базель, Швейцарія (Базельський госпіталь), Київ, Україна (ІСМ НАН України), Кранфілд, Великобританія (Європейське товариство прецизійного інжинірингу та нанотехнологій), Харків, Україна (Інститут патології хребта та суглобів АМН України). Реалізація цього проекту дозволить зокрема за допомогою методу прискореного прототипування (НТУ "ХПІ") виробляти вітчизняні штучні суглоби з парою тертя монокристал сапфіру - надвисокомолекулярний полімер з індивідуальною конструкцією ніжки протеза, виробленої за допомогою томографічного обстеження пацієнта і 3D модельного подання суглоба, що вимагає заміни. Індивідуальна ніжка ендопротеза дозволить мінімізувати травмуючий вплив на живі кісткові тканини, а конструкція сапфірової головки дозволяє також забезпечити високі експлуатаційні характеристики і гарантовану довговічність імплантату.

Завідувач кафедрою проф. А.І. Грабченко є співкоординатором участі України в європейському проекті побудови єдиної загальнотехнологічноі платформи ManuFuture згідно Сьомої Рамкової програми наукових досліджень ЄС на 2007-2013 рр..

Кафедрою фізики металів і напівпровідників продовжено виконання у 2008-2010 рр. проекту CRDF "Neutron scattering investigations of novel ferromagnetic semiconductor multilayer structures for spin electronics". - Дослідження за допомогою розсіювання нейтронів нових феромагнітних напівпровідникових багатошарових структур для спінтроніки. Керівник -пр.д.н.с., д.ф.-м. н. О.Ю. Сипатов.
 
Основною метою даного проекту було виготовлення епітаксійних феромагнітних надграток на основі EuS з різного типу розділовими шарами (напівметалах, напівпровідниками і діелектриками) та встановлення основних структурних і композиційних чинників, що впливають на їх магнітні властивості, використовуючи різні експериментальні методи, головним з яких є розсіяння нейтронів. Вперше для надгратковіх структур спостерігалася антиферомагнітна (AFM) обмінна взаємодія між феромагнітними шарами EuS, розділеними різного типу спейсерами (напівметалах PbS і PbSe, напівпровідником YbSe і ізолятором SrS). Встановлено, що експериментально спостерігається сила AFM-взаємодії, монотонно зменшується із збільшенням забороненої зони спейсера. Максимальна товщина спейсера hmax (при якій ще спостерігається AFM-взаємодія) також зменшується зі збільшенням забороненої зони спейсера: hmax (PbS) = 40 нм, hmax (YbSe) = 4 нм, hmax (SrS) = 2 нм. Збільшення невідповідності між гратами EuS і матеріалом спейсера (f ~ 0.5%, 1.0%, 2.5% та 8.2% для PbS, SrS, PbSe і PbTe, відповідно), також призводить до зменшення сили AFM-взаємодії і максимальної товщини спейсера h.

Встановлені та тривають тісні контакти і спільні дослідження з університетом штату Орегон, США (проф. Т. Гебултогвіч) та інститутом фізики польської академії наук, Варшава (проф. Тстор).

У рамках програми ДААД кафедра "Динаміка і міцність машин" отримала фінансування в розмірі 170 тис. грн, а за програмою (гранту) "Обчислювальна техніка" (м. Штутгарт, Німеччина) отримано фінансування в розмірі 360 тис. грн. за поточний рік.

У рамках програми ДААД з 1.03.2010 по 31.03.2010 студенти каф. ДПМ, стипендіати Леонардо Ейлера: Сукач С., Ковальова Т., Лаврушина відвідали Університет ім. Мартіна Лютера (м. Халле, Німеччина), де виступили з доповідями на науковому семінарі. Аспірант Киркач А.Б, також стипендіат Л. Ейлера, відвідав Університет ім. Мартіна Лютера з 25.06.2010 по 25.07.2010, де виступив із заключним доповіддю "Дослідження міцності композитних ламінатів з навантаженими отворами". У рамках програми ДААД старший викладач Гораш Є.М. брав участь у науковому стажуванні для викладачів ВНЗ та науковців в Університеті ім. Мартіна Лютера з 1.08.2010 по 31.10.2010, де виступив з доповіддю "Моделювання високотемпературної нелінійної поведінки аустенітної сталі типу 316 з використанням механіки пошкоджуваності".

Студенти 6 курсу ДПМ Водка А.А. і Пригорни О.М. в рамках програми ДААД перебували на науковому стажуванні з 25.10.2010 по 25.12.2010 в університеті Мартіна Лютера (м. Халле), де виступили на науковому семінарі з доповіддю "Імовірнісні характеристики повзучості і макромеханічніх властивостей матеріалів з мікроструктурою модельованої діаграмою Вороного".

У 2010 році налагоджені ділові контакти між кафедрою фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики та Інститутом Фізики (Академія Наук Азербайджану). У рамках цього співробітництва представлений проект з розробки плівкових сонячних елементів до Національного агентства Азербайджану з поновлюваних джерел енергії. Підписано договір про співпрацю з Воронезьким державним університетом, Воронезьким державним технічним університетом, ТОВ "Нанотех-Дубна" (Росія), Міжнародним університетом природи, суспільства і людини (Росія) в області тонкоплівкових фотоелектричних перетворювачів.

† 07.07.2011 16:32:00