Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Наукові журнали НТУ "ХПI"

"Електротехніка й електромеханіка"
ISSN 2074-272Х

Журнал виходить 6 разів на рік

Головний редактор проф. Клименко Б.В.
Відповідальний секретар Гречко Олександр Михайлович т. 707-69-76
Кафедра "Електричні апарати".

Сайт журнала

 

"Механіка та машинобудування"
ISSN 2078-7766

Журнал виходить 2 рази на рік

Головний редактор проф. Александров Є.Є.
Відповідальний секретар Пильова Т.К. т. 707-63-55
Кафедра "Механіка та машинобудування"

Сайт журнала

 

"Інтегровані технології та енергозбереження"
ISSN 2078-5364

Журнал виходить 4 рази на рік

Головний редактор проф. Товажнянський Л.Л.
Відповідальний секретар Горбунов К.О.
Кафедра "Інтегровані технології, процеси та апарати"

Сайт журнала

 

"Двигуни внутрішнього згоряння"
ISSN 0419-8719

Журнал виходить 2 рази на рік

Головний редактор проф. Марченко А.П.
Відповідальний секретар Рикова І.В. т.707-60-89
Кафедра "Двигуни внутрішнього згоряння"

 Сайт журнала

 

"Теорія і практика управління соціальними системами"
ISSN 2078-7782

Журнал виходить 4 рази на рік

Головний редактор проф. Романовський О.Г.
Відповідальний секретар Панфілов Ю.І. т. 707-64-17.
Кафедра "Педагогіка і психології управління соціальними системами"

 Сайт журнала

"Енергозбереження - Енергетика - Енергоаудит"
ISSN 2218-1849

Журнал виходить 12 разів на рік

Головний редактор проф. Мeхович C.А.
Відповідальний секретар Ганжа Г.М.

 Сайт журнала

† 01.04.2015 15:31:00