Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Патенти отримані науково-педагогічними співробітниками, аспірантами та студентами НТУ "ХПІ" у 2011 році

№55032 «Двигун внутрішнього згоряння», Пильов В.О.та ін.

  1. Двигун внутрішнього згоряння, що містить головку циліндра з форсункою, впускним і випускним клапанами, тангенціальним або вихровим випускним каналом, що має вхідний переріз і горловину клапана, і випускним каналом, поршень з камерою згоряння, яка оснащена вставкою, що повністю закриває кромку камери згоряння, який відрізняється тим, що вставка оснащена тонкостінними пластинами, причому пластини розміщені між кромкою і днищем камери згоряння так, що прилягають до її бокової стінки, а в окружному напрямку камери згоряння мають змінний радіус кривизни, який не перевищує радіус бокової стінки і зменшується у напрямку закрутки осі впускного каналу від вхідного його перерізу до горловинивпускного клапана в площині, перпендикулярній осі камери згоряння.
  2. Двигун внутрішнього згоряння за п. 1, який відрізняється тим, що кількість пластин збігається з кількістю отворів розпилювача форсунки.

№55226 «Композиція для виготовлення покриття для захисту графіту від окиснення», Шутєєва І.Ю. та ін.

Композиція для виготовлення покриття для захисту графіту від окиснення, що містить вогнетривкий наповнювач системи Al2O3-SiO2, гідролізований етилсилікат та борну кислоту, яка відрізняється тим, що як вогнетривкий наповнювач містить електрокорунд з розміром зерна менше 1 мкм при наступному співвідношенні компонентів, масс.%

електрокорунд основа
гідролізований етилсилікат 9,0 – 17,5
борна кислота (в перерахунку на B2O3) 0,1 – 0,5

№55265 «Пристрій для передачі обертового моменту між ексцентрично розташованим ротором та валом», Маслєнніков А.М.

Пристрій для передачі обертового моменту між ексцентрично розташованим ротором і валом, що містить масивний ротор, вал, який відрізняється тим, що вал виконаний у вигляді шестигранної призми з жорстко закріпленим на роторі диском з відповідним отвором під шестигранний вал.

№55344 «Спосіб виготовлення керамічних виробів», Семченко Г.Д. та ін.

Спосіб виготовлення керамічних виробів, який включає змішування корундового заповнювача із опікаючими добавками та гідролізованим етилсилікатом, формування виробів методом вібролиття, твердіння, сушіння та випал при температурі 1230-1250o С, який відрізняється тим, що перед змішуванням компонентів шихт из гідролізованим етилсилікатом спікаючі добавки модифікують елементоорганічною речовиною, а розчин етилсилікатного гідролізату охолоджують до 12-15o С, твердіння відливок проводять при температурі 8-18o С і відносній вологості повітря 75-78% під плівкою з отворами 2-3 мм, а сушіння при температурі 68-72o С.

№55345 «Спосіб виготовлення нітрідкремнієвої кераміки», Семченко Г.Д. та ін.

Спосіб виготовлення нітрідкремнієвої кераміки, що включає виготовлення суміші Si2N4 наповнювача з добавками Al2O3та Y2O3, змішування із самотвердіючим зв язуючим, виготовлення із маси виробів і їх випал при зазначеній температурі, який відрізняється тим, що як самотвердіюче зв язуюче використовують гідролізат елементоорганічної речовини або етилсилікату, гідроліз яких проводять кількістю води, більшою за стехіометричну, в присутності каталізатору гідролізу HNO3,а вироби виготовляють методом лиття тиксотропних масс, а потім піддають гідростатичному обтисненню при кімнатній температурі і випалу при температурі 1450-1670o С в середовищі азоту або аргону.

№55354 «Спірометричний турбінний перетворювач», Сокол Є.І. та ін.

Спірометричний турбінний перетворювач, що містить вимірювальну аксіальну трубу з обертовою пластиною та нерухомими крильчатками, яка розміщується у втулці з прозорого для випромінювання матеріалу, дві оптичні пари випромінювач-фотоприймач, що розташовані впритул до втулки, та електронний блок, до складу якого входять формувачі імпульсів по фронту, який відрізняється тим, що елементи оптичної пари випромінювач-фотоприймач розташовані таким чином, щоб відстань від осі пластини до ліній розповсюдження випромінювання між елементами пар випромінювач-фотоприймач дорівнювала 2/2 довжини пелюстки обертової пластини, кут поміж цими лініями дорівнює 450, а до складу електронного блока входять формувачі прямокутних імпульсів по зрізу, виходи яких разом з формувачами прямокутних імпульсів по фронту підключені до елемента 4-АБО, елемент 2-ТА, до входів якого підключені виходи фотоприймача та D-тригер, до D-входу якого підключено вихід елемента 2-ТА, а до С-входу підключено вихід одного з формувачів прямокутних імпульсів по фронту.

№ 55471«Накладний вихорострумовий перетворювач для неруйнівного контролю», Сучков Г.М. та ін.

Накладний вихорострумовий перетворювач для неруйнівного контролю, що має котушку збудження і вимірювальну котушку та непровідну неферомагнітну основу, розташовану в середині котушок, який відрізняється тим, що збуджуюча і вимірювальна котушки розміщені в просторі таким чином, що в двох площинах вони мають робочі ділянки із взаємно перпендикулярними провідниками, а інші ділянки розміщено у просторі на рівновіддаленій у кожному просторовому перетині відстані Lі один від одного з можливістю взаємного зміщення до 10% Lі, причому лінія перетину площин збуджувальної та вимірювальної котушок складає прямий кут до поверхні об’єкта контролю.

№55737 «Спосіб дослідження теплового стану дослідної головки циліндрів дизеля з системою локального охолодження», Марченко А.П. та ін.

Спосіб дослідження теплового стану дослідної головки циліндрів дизеля з системою локального охолодження, який включає нагрівання вогневого днища дослідної головки циліндрів, яке автоматично підтримується в залежності від показань термопар, встановлених в днище дослідної головки, вимірювання температури в контрольних точках дослідної головки, який відрізняється тим, що дослідну головку підключають до штатної головки працюючого дизеля з використанням трубопроводів та запірних органів та контролюють одночасно з температурою вогневого днища дослідної і вогневого днища штатної головок за допомогою термопар, встановлених в днищах дослідної і штатної головок, та автоматично підтримують нагрівання дослідної головки в залежності від температури штатної головки.

№55738 «Поршень для двигуна внутрішнього згоряння», Пильов В.О. та ін.

Поршень для двигуна внутрішнього згоряння з системою охолодження, утвореною кільцевою порожниною, яка має верхнюю, нижнюю, внутрішню бічну і зовнішню бічну поверхні, вхідний і вихідний канали і вставку, який відрізняється тим, що вставка обладнана ребрами двох типів, що чергуються та контактують з верхньою, нижньою, внутрішньою бічною та зовнішньою бічною поверхнями кільцевої порожнини і мають по два вікна, причому перше вікно кожного ребра першого типу утворено вирізом у вставці, верхньою і зовнішньою бічною поверхнями кільцевої порожнини, а друге вікно – вирізом у вставці, нижньою і внутрішньою бічною поверхнями кільцевої порожнини, а перше вікно кожного ребра другого типу утворено вирізом у вставці, верхньою і внутрішньою бічною поверхнями кільцевої порожнини, а друге вікно – вирізом у вставці, нижньою і зовнішньою бічною поверхнями кільцевої порожнини.

№56203 «Контактно-сепараційний елемент», Куделя А.О. та ін.

Контактно-сепараційний елемент, що містить вертикальний циліндричний корпус, нерухомий осьовий завихрювач з похилими лопатями всередині корпусу, сепараційний патрубок, діафрагмований на виході, зведення і виведення газу, відвід відсепарованої рідини і перфорацію корпусу в зоні міжлопаткового простору завіхрювача для подачі рідини на контакт з газом, який відрізняється тим, що лопаті завихрювача виконані у формі гелікоїда з кроком гвинтової твірною t = 240-360 мм при мінімальному числі лопатей 6 і внутрішньому діаметрі (калібрі) корпусу 82мм і висоті похилих лопатей завіхрювача 70-100 мм.

№56263 «Спосіб вирощування суміші нановолокон b-Sic и a-Si3N в керамічних матрицях», Семченко Г.Д. та ін.

Спосіб вирощування суміші нановолокон в-Sic и a-Si3N4 в керамічних матрицях, що включає взаємодію підкладки з вуглецю з газоподібною сполукою кремнію при вказаній температурі та атмосфері, який відрізняється тим, що як вуглецеву підкладку використовують атомарний вуглець радикалів (-CH3 ) із модифікуючої добавки або продуктів термодеструкції гелю, а керамічну матрицю піддають випалу в атмосфері азоту або суміші азоту з аргоном при тиску 0,45-0,55 атм при температурі не нижче 750o С..

№56265 «Склад шихти для виготовлення Si3N4кераміки», Семченко Г.Д. та ін.

Склад шихти для виготовлення Si3N4 кераміки, що включає порошок нітриду кремнію, спікаючі добавки Al2O3 та Y2O3 і комбіноване зв’язуюче, який відрізняється тим, що співвідношення спікаючих добавок Y2O3/Al2O3 включає від 1:1 до 3:1, а комбіноване зв’язуюче представлено гідролізатом етилсилікату з добавкою гліцерину при такому співвідношенні, мас.%:

порошок Si3N4 основа
спікаючі добавки 7-10
комбіноване зв’язуюче 7-15.

№56330 «Установка для комбінованого вироблення теплової та електричної енергії», Прохоренко А.О. та ін.

Установка для комбінованого вироблення теплової та електричної енергії, що містить поршневий двигун внутрішнього згоряння з внутрішнім контуром рідинної системи охолодження та циркуляційним насосом, електрогенератор, котел-утілізатор, що працює на підготовленій воді та сприймає теплоту відпрацьованих газів і системи рідинного охолодження двигуна внутрішнього згоряння, живильний насос з клапаном, систему трубопроводів і газоходів, причому трубопровід підготовленої води розгалужено на два паралельних, яка відрізняється тим, що перший паралельний трубопровід послідовно з’єднує підкачувальний насос, внутрішній контур системи охолодження двигуна, циклічно працюючий відкачувальний насос з клапаном і котел-утілізатор, причому вхід відкачувального насоса і вхід внутрішнього контуру системи охолодження двигуна додатково з’єднані через циркуляційний насос, а другий паралельний трубопровід містить постійно працюючий живильний насос з клапаном, при цьому вихід живильного насоса з клапаном сполучено з першим паралельним трубопроводом між виходом відкачувального насоса з клапаном і входом котла-утилізатора.

№56429 «Спосіб оцінки ступеня старіння трансформаторних масел в баках силових високовольтних маслонаповнених трансформаторів», Бондаренко В.О. та ін.

Спосіб оцінки ступеня старіння трансформаторних масел в баках силових високовольтних маслонаповнених трансформаторів, який полягає в тому, що проводять відбір проб масла з бака трансформатора, визначають значення показників якості масла, які порівнюють з відповідними граничними значеннями, який відрізняється тим, що визначають тривалість експлуатації трансформаторів, враховують стан масел на момент заливки до бака трансформатора, оцінюють ступінь старіння трансформаторних масел шляхом розрахунку діагностичної відстані між результатами виміряних показників та центрами еталонних траєкторій показників, які є функцією тривалості експлуатації, завантаження трансформаторів, сорту та якості масел і змінюються з урахуванням основних закономірностей дрейфу показників масел, для визначення ступеня старіння масла виконують порівняння діагностичних відстаней до центрів трьох найближчих траєкторій.

№56633 «Пристрій для підведення мастильно-охолодної рідини», Фесенко А.В. та ін.

Пристрій для підведення мастильно-охолодної рідини, який містить корпус з соплом для подання МОР, кожух, який відрізняється тим, що на внутрішній поверхні закріплені пружні пелюстки П-подібної форми, на зовнішній поверхні корпуса розташовані шарнірні елементи, які з’єднують корпус з кожухом і виконані з можливістю радіального та кутового переміщення корпусу з пружними пелюстками відносно периферії шліфувального круга.

№56635 «Збірний шліфувальний круг», Фесенко А.В. та ін.

Збірний шліфувальний круг, в якому на металічному корпусі закріплені абразивні сегменти, який відрізняється тим, що в радіальних каналах між абразивними сегментами розміщені проточні кавітатори.

№56655 «Пристрій для підведення мастильно-охолодної рідини», Фесенко А.В. та ін.

Пристрій для підведення мастильно-охолодної рідини, який містить корпус з соплом для подання мастильно-охолодної рідини, кожух, який відрізняється тим, що на внутрішній поверхні закріплені пружні пелюстки, на зовнішній поверхні корпуса розташовані шарнірні елементи, які з’єднують корпус з кожухом і виконані з можливістю радіального та кутового переміщення корпусу з пружними пелюстками відносно периферії шліфувального круга.

№56766 «Спосіб виявлення дефектів в ізоляції високовольтного маслонаповненого обладнання за результатами хроматографічного аналізу розчинених у маслі газів», Бондаренко В.О. ін.

Спосіб виявлення дефектів в ізоляції високовольтного маслонаповненого обладнання за результатами хроматографічного аналізу розчинених у маслі газів. Який полягає в тому, що проводять систематичний відбір проб масел, визначають концентрації газів СО, СО2, СН4,С2Н4, С2Н3 та Н2, який відрізняється тим, що встановлюють наявність систематичного зростання концентрацій розчинених у маслі газів в порівнянні з результатами декількох попередніх аналізів, визначають наявність одночасного зростання концентрацій газів вуглеводневого ряду та водню (СН4, С2Н2, С2Н4, С2Н6 та Н2) в об’єкті, який діагностують, та встановлюють наявність такого зростання в сусідньому об’єкті, рішення щодо наявності дефекту приймають, якщо встановлено значиме, одночасне, систематичне зростання концентрацій розчинених у маслі газів в об єкті, який діагностують, без наявності такого зростання в сусідньому. Незважаючи на те, перевищено граничні значення концентрацій газів чи ні.

№56830 «Біполярний електрод для електрохімічних процесів», Смирнов О.О. та ін.

Біполярний електрод для електрохімічних процесів, що виконаний у вигляді несучої пластини, з прикріпленими до неї з протилежних сторін катодною та анодною пластинами, які встановлені параллельно на визначеній відстані від несучої пластини і з’єднані металевими скобами, заклепками або різьбовим з’єднанням, який відрізняється тим, що несуча пластина виконана з неелектропровідного матеріалу, має отвори для з’єднання катодної та анодної пластин з несучою пластиною та має отвори по периметру для кріплення до електролізера.

№56853 «Спосіб виготовлення керамічного клею», Семченко Г.Д. та ін.

Спосіб виготовлення керамічного клею, що включає виготовлення шлікеру з електрокорунду, плавленого стеатиту, кремнію і зв’язуючого на основі води, етилового спирту, соляної кислоти та етилсилікату ЕТС-40, який відрізняється тим, що стеатит модифікують нерозчинною у воді сіллю алюмінію, кремній перемішують із зв язуючим, в суспензію додають електрокорунд, знову перемішують із зв’язуючим, в суспензію додають електрокорунд, знову перемішують, а потім вводять модифікований стеатит, реально перемішують і фасують в герметичну тару.

№56978 «Спосіб контролю діелектричних характеристик внутрішньої ізоляції конденсаторного типу вводів силових трансформаторів та вимірювальних трансформаторів струму під робочою напругою», Загайнова О.А. та ін.

Спосіб контролю діелектричних характеристик внутрішньої ізоляції конденсаторного типу вводів силових трансформаторів та вимірювальних трансформаторів струму під робочою напругою, по якому перевіряють у часі зміни потужності втрат в ізоляції контрольованого об’єкта як результат опосередковуваних вимірювань, який визначається за результатами прямих вимірювань струму в колі заземлення виводу від вимірювальної обкладинки ізоляції об’єкта контролю і фазної напруги вказаного об’єкта, множення миттєвих значень струму на миттєві значення напруги та розрахунку середнього значення добутку за період промислової частоти, який відрізняється тим, що вимірюють навантаження і коефіцієнт потужності навантаження вимірювального трансформатора напруги, приєднаного до тієї ж фази системи шин, що і контрольований об’єкт, при відсутності дефекту і при контролі, розраховують його погрішності в напрузі і кутову, з компенсацією яких визначають фазну напругу об’єкта контролю і результат опосередкованих вимірювань потужності втрат, а також запам’ятовують значення робочої фазної напруги при відсутності дефекту та множать при кожному контролі результат опосередкованих вимірювань потужності втрат в ізоляції контрольованого об’єкта на квадрат відношення робочих фазних напруг при відсутності дефекту і при контролі.

№56987 «Корпус шпинделя», Гапонов В.С. та ін.

Корпус шпінделя, що складається з основи та пружного елемента, який відрізняється тим, що пружний елемент містить в собі посадочну та опорну частини, між якими розташований демпфер тертя.

№57053 «Спосіб виготовлення багатошарових рентгенівських дзеркал», Першин Ю.П. та ін.

  1. Спосіб виготовлення багатошарових рентгенівських дзеркал, який полягає у вакуумуванні установки, напуску розпиляючого газу до робочого тиску, подачі напруги на мішені, які розпиляються, для підпалу розрядів і почерговому нанесенні шарів двох або більше речовин на підкладку, який відрізняється тим, що при нанесенні шарів робочий тиск і відстань мішень-підкладка вибирають так, щоб їх добуток знаходився в межах від 3 до 20Па×мм.
  2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що робочий тиск розпиляючого газу змінюють в межах від 0,1 до 0,5Па при фіксованій відстані мішень-підкладка.
  3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що відстань між мішенню і підкладкою вибирають в межах від 0,5 до 2 довжин вільного пробігу атомів газу при фіксованому тиску розпиляючого газу.

№57058 «Спосіб випробування підшипника кочення для визначення сил взаємодії деталей», Гайдамака А.В.

Спосіб випробування підшипника кочення для визначення сил взаємодії деталей, який полягає в тому, що підшипник розбирають, допрацьовують сепаратор з утворенням тензоперетворювачів на перемичках та кільцях, збирають підшипник, встановлюють на стенд, навантажують радіальною та осьовою силами, задають обертання, реєструють тензоперетворювачами сепаратора сили взаємодії деталей, який видрізняється тим, що величини радіальної та осьової сил визначають за критерієм подібності навантаження підшипника при випробуванні і в експлуатації, дотримуються послідовності дій з підшипником, при якій задають обертання, навантажують радіальною, а потім осьовою силою.

№57059 «Спосіб прискорення ресурсних випробувань підшипников кочення», Гайдамака А.В.

Спосіб прискорення ресурсних випробувань підшипників кочення, який полягає в тому, що збільшують один з параметрів навантаження контактуючих поверхонь, який відрізняється тим, що встановлюють критерії подібності, розраховують кут неспіввісності кілець, фіксують на стенді неспіввісність кілець, задають частоту обертання підшипника та навантажують його, слідкують за появою перших ознак втомного викришування поверхонь тертя кілець та тіл кочення.

№57134 «Спосіб вимірювання відносного розподілу щільності струму в провіднику», Батигін Ю.В.

Спосіб вимірювання відносного розподілу щільності струму в провіднику, який полягає у вимірюванні параметрів струму за допомогою поясу Роговського, охоплюючого перешійок, утворений двома отворами, виконаними в провіднику, який відрізняється тим, що в отвори на всю глибину провідника встановлюють два електроди, між якими вимірюють падіння напруги, а відносний розподіл щільності струму визначають із співвідношення Ji/Jб =Ui/Uб,

де Ui, Ji – падіння напруги між електродами і щільності струму на і-ій ділянці спостереження,

Uб , Jб – падіння напруги між електродами і щільність струму на базовій ділянці.

№57152 «Пристрій для вимірювання обертового моменту електродвигуна», Юхімчук В.Д. та ін.

Пристрій для вимірювання обертового моменту електродвигуна, що містить на опорі магнітну систему обмотки збудження, що складається з сердечника, внутрішнього і зовнішнього наконечника, виконану у вигляді електромагнітів постійного струму з маятниковою противагою, сталевим диском і муфтою, якиі відрізняється тим, що сталевий диск і внутрішній наконечник забезпечений елементами з фрикційного матеріалу, жорстко закріпленими і розташованими з можливістю їх механічної взаємодії.

№57154 «Пристрій для передачі обертового моменту між ексцентрично розташованими ротором та валом», Юхімчук В.Д. та ін.

Пристрій для передачі обертового моменту між ексцентрично розташованим ротором і валом, що містить масивний ротор, вал, який відрізняється тим, що на валу розташовано жорстко закріплений диск у вигляді багатокутника.

№57347 «Гідрооб’ємна механічна трансмісія транспортного засобу», Самородов В.Б. та ін.

Гідрооб’ємно-механічна трансмісія транспортного засобу, що виконана по двопотоковій схемі і складається з гідрооб’ємної передачі з гідронасосом, що регулюється, та гідромотором, що не регулюється, і механічної частини, яка складається з планетарного механізму та пристроїв перемикання діапазонів, яка відрізняється тим, що двигун з’єднаний з сонячною шестірнею планетарного механізму та приводною шестірнею гідронасоса, привдна шестірня гідромотора з’єднана з одним із пристроїв перемикання діапазонів, який з’єднаний з епіциклічною шестірнею планетарного механізму з’єднано з другим пристроєм перемикання діапазонів, який через вихідний вал кінематично зв’язаний з ведучими колесами транспортного засобу.

№57348 «Гідрооб’ємна механічна трансмісія транспортного засобу», Самородов В.Б. та ін.

Гідрооб’ємно-механічна трансмісія транспортного засобу, що виконана по двопотоковій схемі і складається з гідроб’ємної передачі з гідронасосом, що регулюється, та гідромотором, що не регулюється, і механічної частини, яка складається з диференціального механизму, зубчастих передач та пристрою перемикання діапазонів, яка відрізняється тим, що двигун через зубчасту передачу з’єднаний з диференціальним механізмом, який зв язаний через одну півосьову шестірню з гідронасосом, а через другу півосьову шестірню і зубчасту передачу – з валом, що з’єднаний з привідною шестірнею гідромотора та вихідним валом через передачу, вибір якої визначається пристроєм перемикання діапазонів.

№57935 «Стенд для дослідження гусеничного рушія», Єпіфанов В.В. та ін.

Стенд для дослідження гусеничного рушія, що містить плиту, на якій розміщені підтримувальні та підресорені опорні котки, ведуче та напрямне колеса, охоплені гусеницею, привід ведучого колеса, другий привід для пересування плити, що складається з двигуна, шарнірно з’єднаних з нерухомоюопорою кривошипів і вертикальних штанг, які з’єднують плиту з вказаними кривошипами, та горизонтальної штанги, що з’єднує плиту з нерухомою опорою, опорні барабани, охоплені гнучкою стрічкою, верхняя ланка якої контактує з опорною ділянкою гусениці та спирається на пластину, який відрізняється тим, що опорні барабани встановлено на нерухомій опорі.

№57936 «Пристрій для блокування підвіски гусеничних машин», Єпіфанов В.В. та ін.

  1. Пристрій для блокування підвіски гусеничної машини, що містить рухомий уякий з’єднує непідресорену частину з корпусом машини, який відрізняється тим, що згаданий упор виконано з різьбовим наконечником, встановлено співвісно з опорним котком, має обмежувач переміщення, а також реверсивний механічний привод, що забезпечує його переміщення вздовж власної осі та взаємодію з блокувальним зачепом з горизонтальним виступом, жорстко зв’язаним з корпусом гусеничної машини.
  2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що реверсивний механічний привод розташований у маточині, а також кришці опорного котка й містить гвинт, на різьбі якого встановлено з можливістю осьового переміщення ведучій упор, і виконаний за одне ціле з веденим упором, розташований співвісно з опорним катком валок з двома кільцевими проточками для фіксаторів, різьбовий наконечник якого взаємодіє з різьбовим наконечником рухомого упору.

№57966 «Спосіб визначення допустимої швидкості різання при механічній обробці субмікро- та нанокристалічних металів», Верезуб М.В. та ін.

Спосіб визначення допустимої швидкості різання при механічній обробці субмікро- та нанокристалічних металів на основі врахування температури у зоні різання, який відрізняється тим, що як граничний критерій приймають розмір зерна структури металлу, зважаючи на який визначають допустиму швидкість різання у відповідності з формулою ν = πdL/(D2 – D2o)sp•Ak,
де L – довжина оброблюваної поверхні;
d – діаметр оброблюваної заготівки;
Dо – вихідний розмір зерна у субмікро- або нанокрісталічному металі;
D – допустимий критичний розмір зерна, при якому зберігаються високі фізико-механічні властивості металу;
sр – рекомендована подача, вибрана за допомогою довідкової літератури;
А – показник, який враховує властивості оброблюваного матеріалу;
k – інтенсивність росту зерна.

№58009 «Спосіб одержання металічного ніколу з активної маси відпрацьованих залізоніколових акумуляторів», Бутенко А.М. та ін.

Спосіб одержання металічного ніколу з активної маси відпрацьованих залізоніколових акумуляторів, який включає розбирання ламелей, розчинення активної маси в амоніаку, відфільтрування осаду, який відрізняється тим, що до розчину амоніаку додають щавлеву кислоту, відфільтрований осад прожарюють за температури 700 С.

№58078 «Твердий змащувальний матеріал для комбінованої обробки матеріалів струмопровідним абразивним інструментом», Узунян М.Д. та ін.

Твердий змащувальний матеріал для комбінованої обробки матеріалів струмопровідним абразивним інструментом на основі екологічно чистих вуглеводнів, який відрізняється тим, що в його склад вводять себацинову кислоту в співвідношенні 1:1.

№58119 «Радіоізотопний товщиномір», Дубовець О.М. та ін.

Радіоізотопний товщиномір, що містить вісь,на якій встановлений фігурний П-подібний кронштейн, зону контролю у вигляді трубопроводу з контрольованим середовищем, джерело ?-випромінювання, закріплене у верхній частині фігурного кронштейна, приймач ?-випромінювання, закріплений в нижній частині фігурного кронштейна, підсилювальний блок, реверсивний двигун, вихідний перетворювач і вторинний прилад, який відрізняється тим, що між джерелом і приймачем ?-випромінювання і безпосередньо між трубопроводом з середовищем і приймачем ?-випромінювання стаціонарно встановлений компенсаційний клин, профіль клина вибраний так, що в зоні просвічування трубопроводу і клина ?-випромінювання здатність клина поглинати ?-випромінювання збільшується пропорційно зменшенню поглинаючої здатності стінки трубопроводу при зміні її товщини (в результаті дії агресивних і абразивних властивостей контрольованого рідкого середовища), а сумарна здатність стінки трубопроводу і компенсаційного клина поглинати (ослабляти) ?-випромінювання залишається незмінною у всьому діапазоні вимірювання її товщини, при цьому у вимірювальній схемі використаний мікропроцесорний блок з функціями задання постійного сигналу, порівняння сигналів приймача ?-випромінювання і датчика мікропроцесорного блока і формування сигналу, що керує, на відновлення рівноважного стану вимірювальної схеми.

№58669 «Масса для виготовлення легковагу», Семченко Г.Д. та ін.

№58831 «Спосіб виготовлення просочених нітрідкремнієвих виробів», Семченко Г.Д. та ін.

№92840 «Полімерна композиція», Авраменко В.Л. та ін.

№93154 «Пристрій для рекуперації енергії коливань транспортного засобу», Сергієнко М.Є.

№93334 «Спосіб одержання оптичного прозорого меламіноформальдегідного полімеру», Лебедєв В.В. та ін.

№93961 «Самоочисне каталітичне покриття», Брагіна Л.Л. та ін.

№94310 «Спосіб компенсації магнітного поля, яке створюють струми силового кола трифазного розподільного пристрою», Варшамова І.С. та ін.

† 28.10.2011 16:31:00