Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Збірки наукових праць НТУ "ХПІ"

"Високі технології в машинобудуванні" ISSN 2078-7677

Збірка наукових праць виходить 2 рази на рік

Головний редактор проф. Верезуб М.В.
Відповідальний секретар Балака О.В . т. 707-61-85
Кафедра "Інтегрованих технологій машинобудування" ім. Семка М.Ф.
 
Сайт

 

"Різання та інструмент в технологічних системах" ISSN 2078-7405

Збірка наукових праць виходить 2 рази на рік.

Головний редактор проф. Грабченко А.І.
Відповідальний секретар Балака О.В. т. 707-61-85
Кафедра "Інтегрованих технологій машинобудування"ім. Семка М.Ф. 

Сайт

 

"Сучасні технології в машинобудуванні" ISSN 2078-7499

Збірка наукових праць виходить 2 рази на рік

Головний редактор проф. Федорович В.О.
Відповідальний секретар Балака О.В. т. 707-61-85
Кафедра "Інтегрованих технологій машинобудування" ім. Семка М.Ф.

Сайт

 

"Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти" ISSN 2078-7812

Збірник наукових праць виходить 4 рази на рік

Головний редактор проф. Романовський О.Г. т. 700-40-25
 Відповідальний секретар Подбудська Н.В. т.707-68-60, Квасник О. В. т. 707-67-55.
Кафедра "Педагогіка і психологія управління соціальними системами".
 
Сайт

 

† 22.07.2011 19:25:00